Việc quy hoạch cán bộ phải chú ý đến chất lượng, dựa trên năng lực và hiệu quả công tác

Cập nhật, 14:25, Thứ Tư, 22/11/2017 (GMT+7)

Ngày 22/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, khóa 8 về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Đồng chí Trương Văn Sáu- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Qua 20 năm thực hiện nghị quyết này, Tỉnh ủy đã xây dựng nhiều văn bản để cụ thể hóa giúp cho công tác cán bộ đạt được nhiều kết quả tích cực.

Theo đó, trong thực hiện công tác quy hoạch cán bộ đúng quy trình, công khai, minh bạch, dân chủ nên đã xây dựng đội ngũ cán bộ có chất lượng, đồng bộ về cơ cấu, có tính kế thừa và phát triển.

Ngoài ra, tỉnh quan tâm xây dựng chương trình, kế hoạch và thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ.

Tính từ năm 2008 đến cuối năm 2016, đào tạo chuyên môn và lý luận chính trị cho 10.884 cán bộ, trong đó đại học 2.948 đồng chí, sau đại học 1.472 đồng chí; cao cấp chính trị 1.162 đồng chí, trung cấp 5.752 đồng chí...

Song song đó, công tác nhận xét, đánh giá cán bộ được thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, gắn trách nhiệm của cấp ủy và lãnh đạo các cấp, các ngành; thực hiện tốt công tác luân chuyển cán bộ, phần lớn cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp được luân chuyển phát huy được năng lực, sở trường...

Một số hạn chế trong công tác cán bộ trên địa bàn tỉnh hiện nay là việc nhận xét, đánh giá cán bộ còn nặng tính chủ quan, còn tình trạng nể nang, nhiều nơi đánh giá chưa thực chất.

Công tác xây dựng và thực hiện quy hoạch cán bộ một số nơi chất lượng chưa đồng đều, chưa có tầm nhìn xa và chưa đảm bảo cơ cấu 3 độ tuổi; đào tạo chưa gắn với bố trí và sử dụng cán bộ…

Định hướng một số vấn đề cần quan tâm thời gian tới, đồng chí Trương Văn Sáu lưu ý cần đổi mới tuyển chọn cán bộ, nhất là bổ nhiệm người đứng đầu phải đảm bảo tính công khai, minh bạch, dân chủ.

Việc đánh giá cán bộ hàng năm phải thực chất, tránh nể nang; việc quy hoạch cán bộ phải chú ý đến chất lượng, dựa trên năng lực và hiệu quả công tác, đồng thời có định hướng quy hoạch cán bộ trẻ có triển vọng.

Trong đào tạo cán bộ, phải đáp ứng tốt nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đào tạo có địa chỉ, tránh đào tạo tràn lan, bố trí không đúng ngành nghề.

Một vấn đề cần quan tâm là phải xây dựng được đội ngũ kế thừa có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực chuyên môn và sẵn sàng thay thế.  

THANH TÂM