Tổng kết đóng góp sức người, sức của trong Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

Cập nhật, 05:49, Thứ Tư, 01/11/2017 (GMT+7)

Thị ủy Bình Minh vừa tổ chức hội nghị tổng kết việc đóng góp sức người, sức của trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, với đại diện 621 hộ gia đình và cá nhân có đóng góp trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Bình Minh Phạm Minh Hoàng khen thưởng các hộ gia đình có thành tích tiêu biểu.
Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Bình Minh Phạm Minh Hoàng khen thưởng các hộ gia đình có thành tích tiêu biểu.

Giai đoạn 1967- 1968, huyện Bình Minh lúc bấy giờ đã phát động mọi tầng lớp nhân dân hưởng ứng, đóng góp sức người, sức của cho cách mạng với tinh thần “tất cả để đánh giặc, tất cả để thắng giặc”. Nhân dân sôi nổi hưởng ứng cuộc vận động đóng góp lúa gạo, thuốc men, ghe xuồng, trâu bò,…

Theo đó, có 366 cá nhân đóng góp sức người, 255 hộ đóng góp 14.965 giạ lúa, gạo; 16 chỉ vàng; 907.850đ; 20 con trâu, bò, heo; 114 xuồng, ghe, máy và các vật dụng khác,… Tính theo giá trị hiện tại khoảng 9,5 tỷ đồng.

Qua thu thập thông tin và tổng hợp số liệu, cấp cơ sở đã biểu dương, khen thưởng 52 cá nhân, 4 tập thể; cấp thị xã khen thưởng 10 hộ, ghi nhận 255 hộ và 366 cá nhân có đóng góp sức người, sức của trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy- Nguyễn Văn Săn nhấn mạnh, cần phải khẳng định sự thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 và sự đóng góp to lớn của nhân dân trong điều kiện khó khăn thời bấy giờ, qua đó, rút ra bài học kinh nghiệm để phát huy trong xây dựng nông thôn mới hiện nay.

Làm rõ thêm mục đích, ý nghĩa của đợt tổng kết cũng nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, nhất là cho thế hệ trẻ.

Tin, ảnh: QUANG CHIẾN (TP Vĩnh Long)