Phải kịp thời tiếp xúc đối thoại với công dân

Cập nhật, 19:04, Thứ Năm, 16/11/2017 (GMT+7)

Ngày 16/11/2017, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do ông Nguyễn Minh Dũng, Tỉnh ủy viên- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long làm trưởng đoàn, có buổi làm việc với huyện Vũng Liêm về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2017.

Theo báo cáo của UBND huyện Vũng Liêm, nhờ tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, cán bộ các cấp tăng cường đối thoại với dân, nên năm qua không phát sinh khiếu nại, tố cáo đông người.

Tuy nhiên, trong bồi thường hỗ trợ tái định cư phát sinh nhiều đơn yêu cầu, kiến nghị do quy định về giá bồi thường hỗ trợ cây trồng thấp hơn giá trị thực tế.

Huyện Vũng Liêm kiến nghị tỉnh sửa đổi quy định về giá bồi thường hỗ trợ cây trồng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long; sửa đổi quy định để cán bộ, công chức, viên chức đã nghỉ hưu, mất sức lao động, khi Nhà nước thu hồi đất, ngoài việc được đền bù, hỗ trợ còn được hỗ trợ chuyển đổi nghề như những người dân khác.

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát tập trung thảo luận làm rõ về công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật; trách nhiệm tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện; việc chấp hành pháp luật, thực hiện quy trình tiếp công dân, cùng những khó khăn vướng mắc về chế độ, chính sách cho cán bộ làm công tác trên.

Ông Nguyễn Minh Dũng tiếp thu các kiến nghị của UBND huyện Vũng Liêm và đề nghị huyện quan tâm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; kịp thời tiếp xúc đối thoại với công dân tránh tạo thành điểm nóng, phức tạp trong xây dựng các công trình giao thông.

Trong giải quyết các vụ việc phức tạp cần phối hợp chặt chẽ với các ngành tỉnh và kịp thời thông báo kết quả giải quyết đến các ngành có liên quan.   

HẢI YẾN