87% cán bộ, công chức sử dụng hộp thư điện tử thường xuyên

Cập nhật, 14:44, Thứ Năm, 16/11/2017 (GMT+7)

Thực hiện việc đổi mới phương thức làm việc và hiện đại hóa hành chính theo chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2011- 2020, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành để định hướng cho các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện.

Theo đó, phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc được nâng cấp và triển khai sử dụng tại 26 đơn vị gồm 18 sở ngành tỉnh, 8 huyện- thị- thành.

Hệ thống thư điện tử đã triển khai 100% cấp tỉnh, huyện, xã; tỷ lệ cán bộ công chức sử dụng hộp thư điện tử thường xuyên đạt tỷ lệ khoảng 87%.

Hiện nay, 100% các sở, ban ngành tỉnh và UBND cấp huyện có xây dựng cổng, trang thông tin điện tử nhằm đưa thông tin chỉ đạo điều hành và thông tin hoạt động của đơn vị, cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ doanh nghiệp và người dân.

Song song đó, hạ tầng công nghệ thông tin tại các cơ quan, đơn vị đã được đầu tư, nâng cấp cơ bản đáp ứng yêu cầu triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác chuyên môn.

BÙI THANH