Khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên

Cập nhật, 14:07, Thứ Ba, 01/08/2017 (GMT+7)

Sáng 1/8/2017, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên đối tượng 5, đợt 1/2017.

Tham gia lớp bồi dưỡng có 121 đồng chí thuộc 46 chi, đảng bộ trực thuộc. Trong thời gian 3 ngày, các cán bộ, đảng viên sẽ được bồi dưỡng, cập nhật 5 chuyên đề về xây dựng và hoàn thiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay; Đảng cầm quyền và nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, cùng một số chuyên đề xoay quanh việc đổi mới hệ thống chính trị của Việt Nam, chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước giai đoạn hiện nay.

Sau đợt 1, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tiếp tục mở nhiều đợt bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên thuộc chi, đảng bộ trực thuộc.

Tin, ảnh: MINH- ANH