Vận động quỹ Đền ơn đáp nghĩa 2017

Cập nhật, 17:45, Thứ Tư, 10/05/2017 (GMT+7)

Hưởng ứng kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh- Liệt sĩ, Ban quản lý quỹ Đền ơn đáp nghĩa tổ chức hội nghị kêu gọi và phát động toàn thể các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh, các tổ chức cá nhân trong, ngoài tỉnh thể hiện trách nhiệm, tình cảm đối với người có công với nước, tích cực đóng góp ủng hộ quỹ Đền ơn đáp nghĩa. Thời gian vận động đến hết ngày 20/7/2017.

Quỹ Đền ơn đáp nghĩa đã góp phần đáng kể trong việc chăm lo, cải thiện, nâng cao đời sống các gia đình chính sách. Từ nguồn quỹ này, tỉnh sẽ tạo nguồn kinh phí hỗ trợ xây mới, sửa chữa 3.005 căn nhà tình nghĩa cho các hộ người có công với cách mạng gặp khó khăn về nhà ở, hỗ trợ cải thiện đời sống hộ người có công.

Phấn đấu 100% hộ người có công có mức sống từ bằng đến cao hơn mức sống bình quân của người dân nơi cư trú.

Hàng năm vào các dịp lễ tết, các địa phương đều tổ chức thăm viếng, tặng quà cho các gia đình có công. Nhiều gia đình gặp tai nạn, khó khăn đột xuất cũng được cứu trợ kịp thời.

Năm 2016, từ nguồn quỹ vận động được trên 7 tỷ đồng và từ ngân sách nhà nước, tỉnh đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 139 căn nhà và hỗ trợ người có công có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cải thiện đời sống, thoát nghèo.

THÚY QUYÊN