Bình Tân: 54 CLB thể thao, dưỡng sinh, đờn ca tài tử

Cập nhật, 05:21, Thứ Bảy, 08/05/2021 (GMT+7)

(VLO) Huyện có 54 CLB thể thao, dưỡng sinh, đờn ca tài tử với trên 30.000 người tham gia luyện tập, sinh hoạt thường xuyên, chiếm gần 31,2% dân số; gần 5.630 hộ gia đình tham gia luyện tập thể thao, chiếm trên 22%.

Bên cạnh, có gần 24.360 hộ gia đình văn hóa, đạt trên 94,1%; 70 ấp- khóm, 6/9 xã văn hóa nông thôn mới, 61/64 cơ quan, đơn vị văn hóa đạt 100%.

Hiện, huyện đang tăng cường quản lý chặt chẽ hoạt động văn hóa, văn nghệ gắn với tăng cường kiểm tra các dịch vụ văn hóa.

Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao ở cơ sở; quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa.

XUÂN- THỊNH