Thể thao thành tích cao còn nhiều hạn chế

Cập nhật, 20:01, Thứ Ba, 02/03/2021 (GMT+7)

(VLO) Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, xu hướng phát triển thể thao chuyên nghiệp và bán chuyên nghiệp trong cơ chế thị trường phần nào tác động đến công tác quản lý đào tạo, sử dụng VĐV. Đối với thể thao thành tích cao của tỉnh, dù đã đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ nhưng nhìn chung vẫn còn nhiều khó khăn và hạn chế.

Trong đó, công tác vận động xã hội hóa nhìn chung gặp rất nhiều khó khăn và không đạt hiệu quả như mong muốn. Bên cạnh đó, các công trình thể thao ngày càng xuống cấp và lạc hậu, đặc biệt là các công trình phục vụ cho luyện tập, thi đấu các môn thể thao thành tích cao còn thiếu như: nhà thi đấu, hồ bơi, phòng tập, chỗ ăn nghỉ cho VĐV, các trang thiết bị huấn luyện, phòng kiểm tra y sinh học,…

Ngoài ra, theo đánh giá, phát triển thể thao thành tích cao hiện vẫn chưa hình thành được tuyến đào tạo VĐV năng khiếu ban đầu tại các huyện- thị- thành, CLB và trường học trong tỉnh. Trong khi công tác liên kết vùng, trong nước, khả năng nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ trong công tác tuyển chọn, đào tạo và huấn luyện thể thao còn hẹn chế…

Do đó, thời gian tới, để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và khả năng đạt nhiều thành tích cao hơn nữa, cần tiếp tục tổ chức và huy động hiệu quả mọi nguồn lực gồm: nhân lực, vận lực, tài lực, thông tin, đặc biệt là sử dụng nguồn ngân sách nhà nước hiệu quả, kết hợp với các nguồn lực được huy động từ các tổ chức, cá nhân trong xã hội để đẩy mạnh phát triển thể thao, nâng cao thành tích của thể thao tỉnh nhà…

KHÁNH DUY