Phấn đấu 42% dân số tập luyện thể dục thường xuyên

Cập nhật, 08:22, Thứ Sáu, 26/02/2021 (GMT+7)

Theo chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển TDTT tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030, ngành thể thao phấn đấu đưa tỷ lệ dân số của tỉnh tham gia tập luyện TDTT thường xuyên từ 33% năm 2020 lên 38% năm 2025 và 42% vào năm 2030.

Trong khi đó, số gia đình luyện tập thể thao đạt 28% năm 2020 (tăng bình quân 1,5%/năm) cho đến năm 2025 đạt 35,5%/tổng số hộ toàn tỉnh. Số CLB thể thao năm 2020 đạt 1.200 CLB (tăng bình quân 8%/năm), phấn đấu đến năm 2025 có 1.500 CLB, năm 2030 có 2.000 CLB.

KHÁNH DUY