Thực hiện chuyển đổi số trong tuyên truyền lịch sử Đảng bộ huyện

Cập nhật, 13:14, Thứ Sáu, 05/05/2023 (GMT+7)

(VLO) Huyện Đoàn Mang Thít vừa thực hiện phần việc thanh niên quét mã QR tuyên truyền lịch sử Đảng bộ huyện Mang Thít giai đoạn 1975-2015.

Theo anh Trần Hải Đăng- Bí thư Huyện Đoàn Mang Thít, Huyện Đoàn đã ứng dụng công nghệ số để tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên và nhân dân về truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng bộ và nhân dân huyện. Đây là hoạt động có ý nghĩa nhằm đẩy mạnh việc chuyển đổi số trong giai đoạn hiện nay.

Trước đó, Huyện Đoàn cũng phối hợp Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm Chính trị huyện tổ chức 3 lớp bồi dưỡng lịch sử Đảng bộ huyện Mang Thít từ năm 1975-2015 cho trên 470 cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên, học sinh địa phương.

Qua các hoạt động nhằm tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ trong huyện hiểu rõ hơn về lịch sử xây dựng và phát triển của Đảng bộ huyện trong suốt 40 năm qua.

Từ đó, khơi dậy lòng tự hào, nâng cao nhận thức cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên, học sinh trong giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống lịch sử, văn hóa của quê hương, đất nước.

PHƯƠNG VY