Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp tỉnh vào tháng 10/2022

Cập nhật, 05:42, Thứ Sáu, 26/08/2022 (GMT+7)

(VLO) Theo Tỉnh Đoàn Vĩnh Long, tính đến thời điểm hiện tại tất cả 16 đơn vị Đoàn cấp huyện và tương đương đã tổ chức thành công đại hội Đoàn nhiệm kỳ 2022- 2027. Qua đó, đã bầu 255 ủy viên BCH và bầu 195 đại biểu chính thức, 30 đại biểu dự khuyết dự đại hội Đoàn cấp trên.

Qua đó cho thấy, công tác chuẩn bị nhân sự chu đáo, thận trọng, chặt chẽ, đúng quy trình, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của BCH Đoàn đương nhiệm; công tác bầu cử tại đại hội thực hiện nghiêm túc, dân chủ, đúng quy chế.

Các nhân sự được bầu cơ bản đúng dự kiến theo cơ cấu, hầu hết bầu một lần là đủ số lượng và có số phiếu tín nhiệm cao. Các đại biểu dự đại hội Đoàn cấp trên được bầu đều đúng cơ cấu, là đại diện cho trí tuệ tuổi trẻ Đoàn cấp huyện và tương đương. Có 7/16 đơn vị thực hiện bầu trực tiếp bí thư tại đại hội (đạt 175% so với kế hoạch đề ra).

Dự kiến Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Vĩnh Long lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022- 2027 được tổ chức vào tháng 10/2022.

PHƯƠNG VY