Tuyên dương trên 1.330 "Sinh viên 5 tốt"

Cập nhật, 13:02, Thứ Sáu, 08/07/2022 (GMT+7)

(VLO) Năm học 2021- 2022, phong trào “Sinh viên 5 tốt” được hội sinh viên các cấp trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện. Qua đó, có trên 8.340 sinh viên đăng ký danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường, trên 4.300 sinh viên đăng ký danh hiệu cấp tỉnh.

Kết quả, đã tuyên dương trên 1.210 “Sinh viên 5 tốt” cấp trường, 120 “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh và có 2 sinh viên đạt danh hiệu “Sao tháng Giêng” cấp Trung ương.

Để phong trào “Sinh viên 5 tốt” thực sự lan tỏa thu hút đông đảo hội viên, sinh viên, thời gian tới, hội sinh viên các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các bạn trẻ tích cực hưởng ứng phong trào.

Đồng thời, tổ chức nhiều hoạt động tạo môi trường hỗ trợ sinh viên phấn đấu đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”; chủ động phối hợp với các tổ chức, doanh nghiệp hỗ trợ “Sinh viên 5 tốt” trong học tập, thực tập, tìm kiếm việc làm và khởi nghiệp.

CẨM HUỆ