4 tiêu chí xây dựng giá trị thanh niên thời kỳ mới

Cập nhật, 20:10, Thứ Ba, 06/02/2024 (GMT+7)

Tỉnh Đoàn vừa triển khai xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên thời kỳ mới năm 2024, với 4 tiêu chí trọng tâm. Đó là: có lý tưởng cách mạng, đạo đức trong sáng, tiên phong hành động, sáng tạo không ngừng.

Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên với những tiêu chí, giá trị cốt lõi là mục tiêu để đoàn viên, thanh niên hướng đến và làm theo, góp phần xây dựng lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, có bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành pháp luật, có đạo đức cách mạng, trách nhiệm, có ước mơ, có tri thức, sức khỏe, hoài bão và khát vọng vươn lên, luôn nêu cao tinh thần sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo, dấn thân, vượt khó; có năng lực chuyên môn, làm chủ công nghệ hiện đại.

CẨM HUỆ