Việt Nam nhấn mạnh sự cần thiết nâng cao hiệu quả hoạt động Đại hội đồng LHQ

Cập nhật, 13:20, Thứ Ba, 08/11/2022 (GMT+7)

 

 Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ
Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ) Khóa 77 ngày 7/11 đã thảo luận về đề mục Nâng cao hiệu quả hoạt động của Đại hội đồng LHQ. Đây là chủ đề thảo luận định kỳ của LHQ được các nước thành viên hết sức quan tâm.

Tại phiên họp, các nước đều nhấn mạnh sự cần thiết tăng cường các biện pháp, nỗ lực nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động và tính minh bạch của Đại hội đồng LHQ. Trong khi cho rằng cần tiếp cận vấn đề này từ nhiều khía cạnh, một số giải pháp được nhiều nước chia sẻ như loại bỏ các đề mục không còn phù hợp, gia tăng thời gian định kỳ thảo luận và xem xét các đề mục, nghị quyết để có thêm các nội dung trao đổi thực chất, tăng cường cơ chế phối hợp giữa Đại hội đồng và các cơ quan khác của LHQ.

Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ nhấn mạnh sự cần thiết của việc nâng cao hiệu quả hoạt động của Đại hội đồng LHQ, cơ quan thảo luận, ra quyết sách và mang tính đại diện rộng rãi nhất của LHQ.

Để làm được điều này, Đại sứ chia sẻ với ý kiến của các nước và nêu thêm tầm quan trọng của việc phối hợp, chia sẻ thông tin giữa Đại hội đồng với các cơ quan chủ đạo của LHQ cũng như bảo đảm sự minh bạch trong quá trình xây dựng, chuẩn bị các quyết định, nghị quyết.

Đại sứ cũng cho rằng, cần tính đến các biện pháp bảo đảm sự tiếp nối giữa các nhiệm kỳ Chủ tịch Đại hội đồng LHQ, tính đến các tiêu chí bình đẳng giới và đại diện địa lý khi bổ nhiệm các vị trí lãnh đạo của LHQ.

Đại diện Việt Nam nhấn mạnh, trong giai đoạn hiện nay, Đại hội đồng LHQ cần ưu tiên tăng cường nỗ lực tìm kiếm giải pháp và hỗ trợ thực hiện Chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững.

*** Theo Nghị quyết 75/235 năm 2021 của Đại hội đồng LHQ, đề mục Nâng cao hiệu quả hoạt động của Đại hội đồng LHQ trở thành nghị quyết được xem xét định kỳ 2 năm/lần, đồng thời xác định chủ đề thảo luận tại Khóa 76 về thẩm quyền, vai trò của Đại hội đồng và phương thức làm việc, và chủ đề thảo luận tại Khóa 77 về củng cố tính trách nhiệm, minh bạch và tính kế thừa của Văn phòng Chủ tịch Đại hội đồng, việc lựa chọn và bổ nhiệm Tổng Thư ký và các vị trí lãnh đạo khác của LHQ./.

Theo PV/VOV-Washington