Ảnh

Khắp nơi trên thế giới khóc thương lãnh tụ Fidel Castro

Cập nhật, 15:17, Thứ Hai, 28/11/2016 (GMT+7)

 

Ngày 26/11, Chính phủ Cuba thông báo quốc tang Lãnh tụ Cách mạng Cuba Fidel Castro trong 9 ngày, lễ an táng tro cốt của cố Lãnh tụ Fidel sẽ diễn ra tại thành phố lịch sử Santiago de Cuba.

Người dân Cuba thắp nến tưởng niệm Lãnh tụ Fidel Castro tại La Habana ngày 26/11. (Nguồn: AP/TTX)
Người dân Cuba thắp nến tưởng niệm Lãnh tụ Fidel Castro tại La Habana ngày 26/11. (Nguồn: AP/TTX)

 

Một người đàn ông đặt hoa tưởng niệm ngoài hàng rào cổng Đại sứ quán Cuba tại Mexico. (Nguồn: Reuters)
Một người đàn ông đặt hoa tưởng niệm ngoài hàng rào cổng Đại sứ quán Cuba tại Mexico. (Nguồn: Reuters)

 

Người dân xếp hàng chờ tham dự lễ tưởng niệm Lãnh tụ Fidel Castro tại Managua, Nicaragua. (Nguồn: Reuters)
Người dân xếp hàng chờ tham dự lễ tưởng niệm Lãnh tụ Fidel Castro tại Managua, Nicaragua. (Nguồn: Reuters)

 

Người phụ nữ bật khóc trong lễ tưởng niệm tại Caracas, Venezuela. (Nguồn: Reuters)
Người phụ nữ bật khóc trong lễ tưởng niệm tại Caracas, Venezuela. (Nguồn: Reuters)

 

Người phụ nữ khóc bên ngoài cổng Đại sứ quán Cuba tại Mexico. (Nguồn: Reuters)
Người phụ nữ khóc bên ngoài cổng Đại sứ quán Cuba tại Mexico. (Nguồn: Reuters)

 

Đặt hoa tưởng niệm lãnh tụ Fidel bên ngoài Đại sứ quán Cuba tại Guantemala City, Guantemala. (Nguồn: Reuters)
Đặt hoa tưởng niệm lãnh tụ Fidel bên ngoài Đại sứ quán Cuba tại Guantemala City, Guantemala. (Nguồn: Reuters)

 

Đặt hoa tưởng niệm lãnh tụ Fidel bên ngoài Đại sứ quán Cuba tại Guantemala City, Guantemala. (Nguồn: Reuters)
Đặt hoa tưởng niệm lãnh tụ Fidel bên ngoài Đại sứ quán Cuba tại Guantemala City, Guantemala. (Nguồn: Reuters)

 

Một tấm poster in hình lãnh tụ Fidel Castro trong một lễ tưởng niệm tại La Paz, Bolivia. (Nguồn: Reuters)
Một tấm poster in hình lãnh tụ Fidel Castro trong một lễ tưởng niệm tại La Paz, Bolivia. (Nguồn: Reuters)

 

Những người tham dự lễ tưởng niệm lãnh tụ Fidel Castro tại La Paz, Bolivia. (Nguồn: Reuters)
Những người tham dự lễ tưởng niệm lãnh tụ Fidel Castro tại La Paz, Bolivia. (Nguồn: Reuters)

 

Hàng trăm thanh niên Cuba đã tuần hành tưởng niệm tại Trường đại học La Habana, bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn sự ra đi của Lãnh tụ Cách mạng kiệt xuất Fidel Castro. (Nguồn: EPA/TTXVN)
Hàng trăm thanh niên Cuba đã tuần hành tưởng niệm tại Trường đại học La Habana, bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn sự ra đi của Lãnh tụ Cách mạng kiệt xuất Fidel Castro. (Nguồn: EPA/TTXVN)

 

Hàng trăm thanh niên Cuba đã tuần hành tưởng niệm tại Trường đại học La Habana, bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn sự ra đi của Lãnh tụ Cách mạng kiệt xuất Fidel Castro. (Nguồn: EPA/TTXVN)
Hàng trăm thanh niên Cuba đã tuần hành tưởng niệm tại Trường đại học La Habana, bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn sự ra đi của Lãnh tụ Cách mạng kiệt xuất Fidel Castro. (Nguồn: EPA/TTXVN)

 

Hàng trăm thanh niên Cuba đã tuần hành tưởng niệm tại Trường đại học La Habana, bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn sự ra đi của Lãnh tụ Cách mạng kiệt xuất Fidel Castro. (Nguồn: EPA/TTXVN)
Hàng trăm thanh niên Cuba đã tuần hành tưởng niệm tại Trường đại học La Habana, bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn sự ra đi của Lãnh tụ Cách mạng kiệt xuất Fidel Castro. (Nguồn: EPA/TTXVN)

 

Hàng trăm thanh niên Cuba đã tuần hành tưởng niệm tại Trường đại học La Habana, bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn sự ra đi của Lãnh tụ Cách mạng kiệt xuất Fidel Castro. (Nguồn: EPA/TTXVN)
Hàng trăm thanh niên Cuba đã tuần hành tưởng niệm tại Trường đại học La Habana, bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn sự ra đi của Lãnh tụ Cách mạng kiệt xuất Fidel Castro. (Nguồn: EPA/TTXVN)

 

Hàng trăm thanh niên Cuba đã tuần hành tưởng niệm tại Trường đại học La Habana, bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn sự ra đi của Lãnh tụ Cách mạng kiệt xuất Fidel Castro. (Nguồn: EPA/TTXVN)
Hàng trăm thanh niên Cuba đã tuần hành tưởng niệm tại Trường đại học La Habana, bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn sự ra đi của Lãnh tụ Cách mạng kiệt xuất Fidel Castro. (Nguồn: EPA/TTXVN)

 

Hàng trăm thanh niên Cuba đã tuần hành tưởng niệm tại Trường đại học La Habana, bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn sự ra đi của Lãnh tụ Cách mạng kiệt xuất Fidel Castro. (Nguồn: EPA/TTXVN)
Hàng trăm thanh niên Cuba đã tuần hành tưởng niệm tại Trường đại học La Habana, bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn sự ra đi của Lãnh tụ Cách mạng kiệt xuất Fidel Castro. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo TTXVN