Đời sống nâng cao, diện mạo đổi mới

Cập nhật, 08:20, Thứ Tư, 15/03/2023 (GMT+7)

Mới đây, qua thẩm định đợt 2/2022, tỉnh Vĩnh Long có thêm 6 xã về đích NTM và NTM nâng cao. Trong đó, huyện Long Hồ có thêm xã Phú Quới và xã Hòa Ninh, lần lượt đạt chuẩn NTM và NTM nâng cao. Huyện Trà Ôn cũng có thêm xã Vĩnh Xuân và xã Tích Thiện, lần lượt “cán đích” NTM và NTM nâng cao. Huyện Mang Thít có thêm xã Tân Long Hội về đích NTM. Huyện Bình Tân có thêm xã Tân An Thạnh đạt chuẩn NTM nâng cao.

Tuy gặp không ít khó khăn, nhưng chương trình xây dựng NTM và NTM nâng cao đã dần đi vào thực chất. Đời sống vật chất tinh thần người dân không ngừng nâng lên, diện mạo nông thôn không ngừng đổi mới. Báo Vĩnh Long xin giới thiệu một số hình ảnh nổi bật của 6 xã vừa “cán đích” NTM và NTM nâng cao.

XUÂN TƯƠI (thực hiện)

Nhờ hệ thống thủy lợi kết hợp giao thông được đầu tư ngày càng hoàn thiện, đến nay xã Phú Quới có 905,4ha đất nông nghiệp được tưới và tiêu chủ động, đạt 100%, vượt 20% so quy định; xã còn có 100% đường xã được nhựa hóa, bê tông hóa; 94,4% đường ấp và liên ấp được cứng hóa, vượt 4,4% so chỉ tiêu.
Nhờ hệ thống thủy lợi kết hợp giao thông được đầu tư ngày càng hoàn thiện, đến nay xã Phú Quới có 905,4ha đất nông nghiệp được tưới và tiêu chủ động, đạt 100%, vượt 20% so quy định; xã còn có 100% đường xã được nhựa hóa, bê tông hóa; 94,4% đường ấp và liên ấp được cứng hóa, vượt 4,4% so chỉ tiêu.

 

Đến cuối năm 2022, thu nhập bình quân đầu người của xã Hòa Ninh đạt 64,36 triệu đồng/năm, vượt 360.000đ so quy định xã NTM nâng cao. Đây là xã có thu nhập bình quân đầu người vượt cao nhất so với các xã cùng về đích NTM nâng cao. Tỷ lệ nghèo đa chiều của xã được kéo giảm còn 2,36% (quy định 2,5% trở xuống).
Đến cuối năm 2022, thu nhập bình quân đầu người của xã Hòa Ninh đạt 64,36 triệu đồng/năm, vượt 360.000đ so quy định xã NTM nâng cao. Đây là xã có thu nhập bình quân đầu người vượt cao nhất so với các xã cùng về đích NTM nâng cao. Tỷ lệ nghèo đa chiều của xã được kéo giảm còn 2,36% (quy định 2,5% trở xuống).


 

Các trường học tại xã Vĩnh Xuân đã được đầu tư đạt chuẩn cơ sở vật chất theo quy định. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi chỉ còn 6,1% (quy định 19% trở xuống).
Các trường học tại xã Vĩnh Xuân đã được đầu tư đạt chuẩn cơ sở vật chất theo quy định. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi chỉ còn 6,1% (quy định 19% trở xuống).

 

Sản xuất nông nghiệp của xã Tân Long Hội đã có nhiều bước tiến mới về cây trồng, vật nuôi. Người dân áp dụng khoa học- kỹ thuật vào sản xuất, tăng năng suất, chất lượng hàng nông sản. Đến nay, giá trị sản xuất bình quân trên 1ha đất nông nghiệp đạt 150 triệu đồng/năm. Thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 53,22 triệu đồng/năm, vượt 220.000đ so quy định xã NTM.
Sản xuất nông nghiệp của xã Tân Long Hội đã có nhiều bước tiến mới về cây trồng, vật nuôi. Người dân áp dụng khoa học- kỹ thuật vào sản xuất, tăng năng suất, chất lượng hàng nông sản. Đến nay, giá trị sản xuất bình quân trên 1ha đất nông nghiệp đạt 150 triệu đồng/năm. Thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 53,22 triệu đồng/năm, vượt 220.000đ so quy định xã NTM.

 

Xã Thiện Mỹ có 8,7km đường liên xã, liên ấp được cứng hóa và bảo trì hàng năm, đạt 100%, vượt 10% so quy định; có 4,48km đường ngõ xóm được cứng hóa đảm bảo sáng, xanh, sạch, đẹp, đạt 100%, vượt 10% so quy định.
Xã Thiện Mỹ có 8,7km đường liên xã, liên ấp được cứng hóa và bảo trì hàng năm, đạt 100%, vượt 10% so quy định; có 4,48km đường ngõ xóm được cứng hóa đảm bảo sáng, xanh, sạch, đẹp, đạt 100%, vượt 10% so quy định.

 

Với 12/19 tiêu chí có chỉ tiêu vượt chuẩn, Tân An Thạnh là xã có nhiều chỉ tiêu vượt chuẩn nhất. Nhờ làm tốt công tác huy động sức dân, nhiều tuyến đường được đầu tư xây dựng, tạo thuận lợi cho người dân lưu thông, vận chuyển hàng nông sản.
Với 12/19 tiêu chí có chỉ tiêu vượt chuẩn, Tân An Thạnh là xã có nhiều chỉ tiêu vượt chuẩn nhất. Nhờ làm tốt công tác huy động sức dân, nhiều tuyến đường được đầu tư xây dựng, tạo thuận lợi cho người dân lưu thông, vận chuyển hàng nông sản.