Đại hội XIII cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta

Cập nhật, 22:22, Thứ Hai, 01/02/2021 (GMT+7)

(VLO) Sáng 1/2/2021, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã bế mạc và thành công tốt đẹp. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Thành công rất tốt đẹp của Đại hội lần thứ XIII của Đảng sẽ cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục vượt qua mọi khó khăn.

Phóng viên Báo Vĩnh Long ghi nhận một vài hình ảnh tại phiên bế mạc đại hội.

XUÂN TƯƠI (thực hiện)

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội. Tại đại hội, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ và nhất trí cao thông qua các văn kiện quan trọng: Báo cáo chính trị; Báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011- 2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế- xã hội 10 năm 2021- 2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2016- 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2021- 2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng khóa XII; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Trung ương khóa XII.
Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội. Tại đại hội, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ và nhất trí cao thông qua các văn kiện quan trọng: Báo cáo chính trị; Báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011- 2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế- xã hội 10 năm 2021- 2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2016- 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2021- 2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng khóa XII; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Trung ương khóa XII.

 

Phát biểu bế mạc đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Đến giờ phút này, chúng ta có thể vui mừng báo cáo với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân rằng: Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công rất tốt đẹp!”
Phát biểu bế mạc đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Đến giờ phút này, chúng ta có thể vui mừng báo cáo với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân rằng: Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công rất tốt đẹp!”

 

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân- Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam- thay mặt Đoàn Chủ tịch và toàn thể đại hội cảm ơn các chính đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế đã gửi điện, thư chúc mừng Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại hội XIII của Đảng.
Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân- Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam- thay mặt Đoàn Chủ tịch và toàn thể đại hội cảm ơn các chính đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế đã gửi điện, thư chúc mừng Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại hội XIII của Đảng.

 

Đồng chí Võ Văn Thưởng báo cáo kết quả bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII. Theo đó, BCH Trung ương khóa XIII đã họp Hội nghị lần thứ nhất, bầu Bộ Chính trị gồm 18 đồng chí; bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương gồm 19 đồng chí và bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
Đồng chí Võ Văn Thưởng báo cáo kết quả bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII. Theo đó, BCH Trung ương khóa XIII đã họp Hội nghị lần thứ nhất, bầu Bộ Chính trị gồm 18 đồng chí; bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương gồm 19 đồng chí và bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

 

Các đại biểu vào dự phiên bế mạc. Tại đại hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Rón và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long Bùi Văn Nghiêm được bầu là 2 trong số 180 ủy viên chính thức BCH Trung ương Đảng khóa XIII. Tại Hội nghị lần thứ nhất BCH Trung ương Đảng khóa XIII, đồng chí Trần Văn Rón là 1 trong 19 đồng chí được bầu vào Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XIII.
Các đại biểu vào dự phiên bế mạc. Tại đại hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Rón và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long Bùi Văn Nghiêm được bầu là 2 trong số 180 ủy viên chính thức BCH Trung ương Đảng khóa XIII. Tại Hội nghị lần thứ nhất BCH Trung ương Đảng khóa XIII, đồng chí Trần Văn Rón là 1 trong 19 đồng chí được bầu vào Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XIII.

 

BCH Trung ương Đảng khóa XIII ra mắt đại hội.
BCH Trung ương Đảng khóa XIII ra mắt đại hội.

 

Đại hội đã thông qua Nghị quyết với sự thống nhất của 100% đại biểu có mặt. Đại hội cũng đã thảo luận và thông qua những chủ trương, quyết sách quan trọng để định hướng và lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, toàn diện quá trình triển khai tổ chức thực hiện phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước nhanh, bền vững, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Đại hội đã thông qua Nghị quyết với sự thống nhất của 100% đại biểu có mặt. Đại hội cũng đã thảo luận và thông qua những chủ trương, quyết sách quan trọng để định hướng và lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, toàn diện quá trình triển khai tổ chức thực hiện phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước nhanh, bền vững, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

Các đại biểu chào cờ trong phiên bế mạc đại hội. Với tinh thần “Đoàn kết- Dân chủ- Kỷ cương- Sáng tạo- Phát triển”, với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng, Nhân dân và đất nước, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp và bế mạc đại hội sớm hơn gần 2 ngày so với kế hoạch đề ra.
Các đại biểu chào cờ trong phiên bế mạc đại hội. Với tinh thần “Đoàn kết- Dân chủ- Kỷ cương- Sáng tạo- Phát triển”, với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng, Nhân dân và đất nước, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp và bế mạc đại hội sớm hơn gần 2 ngày so với kế hoạch đề ra.