[Photo] Thăm khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Thái Lan

Cập nhật, 19:19, Thứ Ba, 12/05/2020 (GMT+7)

Tháng 7/1928, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Bản Đông, tỉnh Phí Chị, Thái Lan, nơi có ngôi làng của bà con Việt kiều sinh sống để truyền bá chủ nghĩa yêu nước trong cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan.

Theo TTXVN/Vietnam+

 Quang cảnh khu tưởng niệm. (Ảnh: Hữu Kiên/TTXVN)
Quang cảnh khu tưởng niệm. (Ảnh: Hữu Kiên/TTXVN)

 

Bảo tàng Hồ Chí Minh tại Bản Đông. (Ảnh: Hữu Kiên/TTXVN)
Bảo tàng Hồ Chí Minh tại Bản Đông. (Ảnh: Hữu Kiên/TTXVN)

 

Mô hình nhà sàn Bác Hồ. (Ảnh: Hữu Kiên/TTXVN)
Mô hình nhà sàn Bác Hồ. (Ảnh: Hữu Kiên/TTXVN)

 

Khu vực lưu lại các mốc thời gian sự kiện của Người. (Ảnh: Hữu Kiên/TTXVN)
Khu vực lưu lại các mốc thời gian sự kiện của Người. (Ảnh: Hữu Kiên/TTXVN)

 

Hiện vật tại bảo tàng. (Ảnh: Hữu Kiên/TTXVN)
Hiện vật tại bảo tàng. (Ảnh: Hữu Kiên/TTXVN)

 

Hiện vật tại bảo tàng. (Ảnh: Hữu Kiên/TTXVN)
Hiện vật tại bảo tàng. (Ảnh: Hữu Kiên/TTXVN)

 

 Các em học sinh Trường tiểu học Phachara Kittiyapha 2, Thái Lan đến thực tế môn lịch sử tại khu di tích. (Ảnh: Hữu Kiên/TTXVN)
Các em học sinh Trường tiểu học Phachara Kittiyapha 2, Thái Lan đến thực tế môn lịch sử tại khu di tích. (Ảnh: Hữu Kiên/TTXVN)