Vĩnh Long: "ATM gạo" nghĩa tình trong mùa dịch COVID-19

Cập nhật, 09:59, Thứ Năm, 23/04/2020 (GMT+7)

Nếu bạn khó khăn hãy đến lấy một phần, nếu bạn ổn hãy nhường cho người nghèo khó, nếu bạn có tấm lòng hãy chung sức đóng góp cho người nghèo. Với phương châm đó, những phần gạo nghĩa tình đến với người nghèo khó đã lan tỏa trong cả nước và hiện đã có mặt tại Vĩnh Long. Vài hình ảnh ghi nhận của phóng viên Báo Vĩnh Long.

NGUYÊN ANH (thực hiện)

Sáng ngày 21/4, cây “ATM gạo” tại trụ sở UBND Phường 3 khởi động những phần gạo dầu tiên cho các hộ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh trong và ngoài Phường 3.
Sáng ngày 21/4, cây “ATM gạo” tại trụ sở UBND Phường 3 khởi động những phần gạo dầu tiên cho các hộ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh trong và ngoài Phường 3.

 

Cùng ngày, “ATM gạo” lưu động đặt tại tại đường Phạm Thái Bường, Phường 4, do Đoàn thanh niên Công An tỉnh Vĩnh Long vận động mạnh thường quân thành phố Hồ Chí Minh cũng đi vào hoạt động.
Cùng ngày, “ATM gạo” lưu động đặt tại tại đường Phạm Thái Bường, Phường 4, do Đoàn thanh niên Công An tỉnh Vĩnh Long vận động mạnh thường quân thành phố Hồ Chí Minh cũng đi vào hoạt động.

 

Tại các địa điểm phát gạo, người dân đến xếp hàng trật tự, cách nhau theo quy định khi chờ nhận gạo.
Tại các địa điểm phát gạo, người dân đến xếp hàng trật tự, cách nhau theo quy định khi chờ nhận gạo.

 

các tình nguyện viên hướng dẫn bà con được rửa tay sát khuẩn.
Các tình nguyện viên hướng dẫn bà con được rửa tay sát khuẩn.

 

Đối với đối tượng ưu tiên sẽ không xếp hàng và được các lực lượng hỗ trợ phần gạo đến tận tay.
Đối với đối tượng ưu tiên sẽ không xếp hàng và được các lực lượng hỗ trợ phần gạo đến tận tay.

 

Tại Phường 3, người dân đến nhận sẽ nhấn nút cảm biến vân tay để nhận gạo.
Tại Phường 3, người dân đến nhận sẽ nhấn nút cảm biến vân tay để nhận gạo.

 

Riêng tại Phường 4, người đến nhận gạo sẽ không chạm đến nút nào tại máy “ATM gạo”.
Riêng tại Phường 4, người đến nhận gạo sẽ không chạm đến nút nào tại máy “ATM gạo”.

 

Tại “ATM gạo” Phường 4, ngoài phần gạo người nhận còn được tặng thêm các nhu yếu phẩm khác.
Tại “ATM gạo” Phường 4, ngoài phần gạo người nhận còn được tặng thêm các nhu yếu phẩm khác.

 

Để hoạt động, ngoài các mạnh thường quân, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, ATM gạo cũng được các cá nhân, người đi đường “thấy việc làm ý nghĩa nên góp sức”, chở gạo đến ủng hộ.
Để hoạt động, ngoài các mạnh thường quân, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, ATM gạo cũng được các cá nhân, người đi đường “thấy việc làm ý nghĩa nên góp sức”, chở gạo đến ủng hộ.

 

Dự kiến cây
Dự kiến cây "ATM gạo" nghĩa tình tại Phường 4 sẽ lưu động tới các vùng khó khăn khác trong tỉnh để giúp đỡ bà con vượt qua dịch bệnh COVID-19, còn “ATM gạo” tại Phường 3 sẽ hoạt động “đến khi nào hết gạo mới thôi”!