Những người lính quân hàm xanh trên tuyến đầu chống dịch COVID-19

Cập nhật, 21:37, Thứ Tư, 15/04/2020 (GMT+7)

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, các đơn vị Bộ đội Biên phòng trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc đã chủ động triển khai nhiều giải pháp phòng, chống dịch bệnh.

Theo TTXVN/Vietnam+

 Chiến sỹ Đồn Biên phòng Si Ma Cai, Bộ đội Biên phòng Lào Cai canh gác tại các chốt kiểm dịch. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Chiến sỹ Đồn Biên phòng Si Ma Cai, Bộ đội Biên phòng Lào Cai canh gác tại các chốt kiểm dịch. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

 

 Đội tuyên truyền vận động quần chúng Đồn Biên phòng Pha Long, Bộ đội Biên phòng Lào Cai đến từng thôn, bản tuyên truyền phòng, chống dịch cho người dân địa phương. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Đội tuyên truyền vận động quần chúng Đồn Biên phòng Pha Long, Bộ đội Biên phòng Lào Cai đến từng thôn, bản tuyên truyền phòng, chống dịch cho người dân địa phương. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

 

 Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Pha Long, Bộ đội Biên phòng Lào Cai Lào Cai tuyên truyền biện pháp phòng dịch cho đồng bào dân tộc thiểu số. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Pha Long, Bộ đội Biên phòng Lào Cai Lào Cai tuyên truyền biện pháp phòng dịch cho đồng bào dân tộc thiểu số. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

 

 

 Đội tuyên truyền vận động quần chúng Đồn Biên phòng Pha Long, Bộ đội Biên phòng Lào Cai đến từng thôn, bản tuyên truyền phòng, chống dịch cho người dân địa phương. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Đội tuyên truyền vận động quần chúng Đồn Biên phòng Pha Long, Bộ đội Biên phòng Lào Cai đến từng thôn, bản tuyên truyền phòng, chống dịch cho người dân địa phương. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

 

 Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Pha Long, Bộ đội Biên phòng Lào Cai phát và hướng dẫn sử dụng khẩu trang phòng dịch cho người dân địa phương. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Pha Long, Bộ đội Biên phòng Lào Cai phát và hướng dẫn sử dụng khẩu trang phòng dịch cho người dân địa phương. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

 

 Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Pha Long, Bộ đội Biên phòng Lào Cai phát và hướng khử khuẩn phòng dịch cho người dân địa phương. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Pha Long, Bộ đội Biên phòng Lào Cai phát và hướng khử khuẩn phòng dịch cho người dân địa phương. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

 

 Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Pha Long, Bộ đội Biên phòng Lào Cai phát và hướng khử khuẩn phòng dịch cho người dân địa phương. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Pha Long, Bộ đội Biên phòng Lào Cai phát và hướng khử khuẩn phòng dịch cho người dân địa phương. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)