Những hiện vật độc đáo tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế

Cập nhật, 21:59, Thứ Năm, 26/12/2019 (GMT+7)

Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế tại địa chỉ số 3 Lê Trực, thành phố Huế, là một điểm đến tham quan không thể bỏ qua đối với du khách khi đến với Cố đô.

 

Theo TTXVN/Vietnam+

 Quả cầu cửu long sơn thếp thời Nguyễn. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
Quả cầu cửu long sơn thếp thời Nguyễn. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

 

 Long sàng của hoàng đế Khải Định (1916-1925). (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
Long sàng của hoàng đế Khải Định (1916-1925). (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

 

 Kiệu rước thời Nguyễn. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
Kiệu rước thời Nguyễn. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

 

 Vật dụng sinh hoạt cung đình. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
Vật dụng sinh hoạt cung đình. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

 

 Vật dụng sinh hoạt cung đình. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
Vật dụng sinh hoạt cung đình. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

 

 Khách tham quan bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
Khách tham quan bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

 

 Hiện vật phục chế Hoàng bào Hoàng hậu thời Nguyễn. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
Hiện vật phục chế Hoàng bào Hoàng hậu thời Nguyễn. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

 

 Đôi hài của vua Bảo Đại. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
Đôi hài của vua Bảo Đại. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

 

 Ngai thờ và sập sơn thếp thời Nguyễn. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
Ngai thờ và sập sơn thếp thời Nguyễn. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

 

 Ngai thờ sơn thếp thời Nguyễn. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
Ngai thờ sơn thếp thời Nguyễn. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

 

 Không gian trưng bày ngoài trời của Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
Không gian trưng bày ngoài trời của Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)