Độc đáo nghi thức nhảy lửa của dân tộc Dao ở Điện Biên

Cập nhật, 18:16, Thứ Năm, 22/11/2018 (GMT+7)

Theo TTXVN/VIETNAM+

Chuẩn bị bàn thờ trong nghi lễ nhảy lửa. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)
Chuẩn bị bàn thờ trong nghi lễ nhảy lửa. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)

 

Bát than hồng đặt trên ban thờ trong lễ xin thần lửa. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)
Bát than hồng đặt trên ban thờ trong lễ xin thần lửa. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)

 

Thầy cúng làm lễ khấn xin phép các quan thần linh trước khi nghi lễ nhảy lửa diễn ra. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)
Thầy cúng làm lễ khấn xin phép các quan thần linh trước khi nghi lễ nhảy lửa diễn ra. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)

 

Trống được làm bằng da sơn dương chỉ được dùng để đánh trong nghi lễ nhảy lửa. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)
Trống được làm bằng da sơn dương chỉ được dùng để đánh trong nghi lễ nhảy lửa. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)

 

Thầy cúng khấn xin phép thần lửa cho các thành viên đã được chọn trước khi nghi thức nhảy lửa được bắt đầu. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)
Thầy cúng khấn xin phép thần lửa cho các thành viên đã được chọn trước khi nghi thức nhảy lửa được bắt đầu. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)

 

Những người được 'thần lửa' đồng ý nhảy lửa có độ tuổi từ 18-60. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)
Những người được 'thần lửa' đồng ý nhảy lửa có độ tuổi từ 18-60. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)

 

Nghi thức nhảy lửa của người Dao do Bảo tàng tỉnh Điện Biên phục dựng trong Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa 2018 được tổ chức tại bản Huổi Sâu, xã Pa Tần, huyện Nậm Pồ ngày 21/11. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)
Nghi thức nhảy lửa của người Dao do Bảo tàng tỉnh Điện Biên phục dựng trong Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa 2018 được tổ chức tại bản Huổi Sâu, xã Pa Tần, huyện Nậm Pồ ngày 21/11. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)

 

Nghi thức nhảy lửa của người Dao do Bảo tàng tỉnh Điện Biên phục dựng trong Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa 2018 được tổ chức tại bản Huổi Sâu, xã Pa Tần, huyện Nậm Pồ ngày 21/11. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)
Nghi thức nhảy lửa của người Dao do Bảo tàng tỉnh Điện Biên phục dựng trong Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa 2018 được tổ chức tại bản Huổi Sâu, xã Pa Tần, huyện Nậm Pồ ngày 21/11. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)

 

Nghi thức nhảy lửa của người Dao do Bảo tàng tỉnh Điện Biên phục dựng trong Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa 2018 được tổ chức tại bản Huổi Sâu, xã Pa Tần, huyện Nậm Pồ ngày 21/11. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)
Nghi thức nhảy lửa của người Dao do Bảo tàng tỉnh Điện Biên phục dựng trong Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa 2018 được tổ chức tại bản Huổi Sâu, xã Pa Tần, huyện Nậm Pồ ngày 21/11. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)

 

Một điệu múa trong nghi lễ nhảy lửa. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)
Một điệu múa trong nghi lễ nhảy lửa. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)

 

 

 

Các tin khác: