8.000 người tham gia cuộc diễu hành Lễ Tạ ơn Macy's tại Mỹ

Cập nhật, 14:27, Thứ Sáu, 23/11/2018 (GMT+7)

Theo TTXVN/VIETNAM+

 Cuộc diễu hành Lễ Tạ ơn Macy's ở trung tâm Manhattan (Mỹ), quy tụ 8.000 người biểu diễn, trong đó có 1.100 hoạt náo viên và vũ công, hơn 1.000 chú hề, 16 đội diễu hành. (Ảnh: THX/TTXVN)
Cuộc diễu hành Lễ Tạ ơn Macy's ở trung tâm Manhattan (Mỹ), quy tụ 8.000 người biểu diễn, trong đó có 1.100 hoạt náo viên và vũ công, hơn 1.000 chú hề, 16 đội diễu hành. (Ảnh: THX/TTXVN)

 

 (Ảnh: THX/TTXVN)
(Ảnh: THX/TTXVN)

 

 Bóng bay khổng lồ trong cuộc diễu hành Lễ Tạ ơn Macy's tại New York, Mỹ ngày 22/11/2018. (Ảnh: THX/TTXVN)
Bóng bay khổng lồ trong cuộc diễu hành Lễ Tạ ơn Macy's tại New York, Mỹ ngày 22/11/2018. (Ảnh: THX/TTXVN)

 

 (Ảnh: THX/TTXVN)
(Ảnh: THX/TTXVN)

 

 Người dân chiêm ngưỡng cuộc diễu hành Lễ Tạ ơn tại New York, Mỹ ngày 22/11/2018. (Ảnh: THX/TTXVN)
Người dân chiêm ngưỡng cuộc diễu hành Lễ Tạ ơn tại New York, Mỹ ngày 22/11/2018. (Ảnh: THX/TTXVN)

 

 Ban nhạc tham gia cuộc diễu hành Lễ Tạ ơn tại New York, Mỹ ngày 22/11/2018. (Ảnh: THX/TTXVN)
Ban nhạc tham gia cuộc diễu hành Lễ Tạ ơn tại New York, Mỹ ngày 22/11/2018. (Ảnh: THX/TTXVN)

 

 Đoàn vũ công tham gia cuộc diễu hành Lễ Tạ ơn tại New York, Mỹ ngày 22/11/2018. (Ảnh: THX/TTXVN)
Đoàn vũ công tham gia cuộc diễu hành Lễ Tạ ơn tại New York, Mỹ ngày 22/11/2018. (Ảnh: THX/TTXVN)

 

 Người dân chiêm ngưỡng cuộc diễu hành Lễ Tạ ơn tại New York, Mỹ ngày 22/11/2018. (Ảnh: THX/TTXVN)
Người dân chiêm ngưỡng cuộc diễu hành Lễ Tạ ơn tại New York, Mỹ ngày 22/11/2018. (Ảnh: THX/TTXVN)

 

 (Ảnh: THX/TTXVN)
(Ảnh: THX/TTXVN)

 

(Ảnh: THX/TTXVN)
(Ảnh: THX/TTXVN)

 

 (Ảnh: THX/TTXVN)
(Ảnh: THX/TTXVN)

 

 (Ảnh: THX/TTXVN)
(Ảnh: THX/TTXVN)

 

Các tin khác: