Ảnh: Hải quân Việt Nam huấn luyện tàu mặt nước tác chiến trên biển

Cập nhật, 07:31, Thứ Năm, 21/07/2016 (GMT+7)

Ngày 18-19/7, tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, Quân chủng Hải quân tổ chức Hội thao huấn luyện tàu mặt nước năm 2016 khu vực Đồng Nai.

Theo Quân đội nhân dân

Đội hình các tàu neo đậu tại Quân càng Vùng 2 Hải quân để tham gia hội thao.
Đội hình các tàu neo đậu tại Quân càng Vùng 2 Hải quân để tham gia hội thao.

 

Chuẩn đô đốc Phạm Hoài Nam, Tư lệnh Quân chủng Hải quân kiểm tra công tác tham gia hội thao trên tàu 273, Lữ đoàn 167.
Chuẩn đô đốc Phạm Hoài Nam, Tư lệnh Quân chủng Hải quân kiểm tra công tác tham gia hội thao trên tàu 273, Lữ đoàn 167.

 

Ban giám khảo hội thao phát tình huống nội dung thi toàn tàu trên Tàu 379, Lữ đoàn 167.
Ban giám khảo hội thao phát tình huống nội dung thi toàn tàu trên Tàu 379, Lữ đoàn 167.

 

Ban tổ chức, Ban giám khảo chào cảng để tiến hành kiểm tra các nội dung xử trí tình huống đi biển của Tàu 379, Lữ đoàn 167.
Ban tổ chức, Ban giám khảo chào cảng để tiến hành kiểm tra các nội dung xử trí tình huống đi biển của Tàu 379, Lữ đoàn 167.

 

Đài chỉ huy Tàu 379, Lữ đoàn 167 xử trí tình huống tàu cơ động trên biển.
Đài chỉ huy Tàu 379, Lữ đoàn 167 xử trí tình huống tàu cơ động trên biển.

 

Pháo thủ AK 630 trên tàu 273, Lữ đoàn 167 xử trí tình huống tác chiến phòng không.
Pháo thủ AK 630 trên tàu 273, Lữ đoàn 167 xử trí tình huống tác chiến phòng không.

 

Ngành hàng hải trên tàu 273, Lữ đoàn 167 xử trí tình huống nội dung thi hàng hải.
Ngành hàng hải trên tàu 273, Lữ đoàn 167 xử trí tình huống nội dung thi hàng hải.

 

Trắc thủ tên lửa A-72 trên tàu 273, Lữ đoàn 167 xử trí tình huống tác chiến phòng không.
Trắc thủ tên lửa A-72 trên tàu 273, Lữ đoàn 167 xử trí tình huống tác chiến phòng không.

 

Pháo thủ súng 14,5mm trên tàu 273, Lữ đoàn 167 xử trí tình huống tác chiến phòng không.
Pháo thủ súng 14,5mm trên tàu 273, Lữ đoàn 167 xử trí tình huống tác chiến phòng không.

 

Các tàu xử trí tình huống cơ động trong luồng thủy hẹp.
Các tàu xử trí tình huống cơ động trong luồng thủy hẹp.

 

Tàu 379 đang tăng tốc để thực hiện xử trí tình huống sau khi vượt qua luồng thủy hẹp.
Tàu 379 đang tăng tốc để thực hiện xử trí tình huống sau khi vượt qua luồng thủy hẹp.

 

Cán bộ, chiến sĩ trên các tàu tham gia thi nội dung điều lệnh đội ngũ.
Cán bộ, chiến sĩ trên các tàu tham gia thi nội dung điều lệnh đội ngũ.

 

Cán bộ, chiến sĩ tàu Trường Sa 10, Lữ đoàn 125 thực hiện thi nội dung chính trị
Cán bộ, chiến sĩ tàu Trường Sa 10, Lữ đoàn 125 thực hiện thi nội dung chính trị