Ảnh

Chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Chủ tịch nước

Cập nhật, 21:53, Thứ Hai, 13/06/2016 (GMT+7)

Đúng 9 giờ sáng, chuyên cơ chở Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân hạ cánh xuống Sân bay Quốc tế Wattay, Vientiane, bắt đầu chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Theo TTXVN/VIETNAM+

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân đến sân bay quốc tế Wattay. (Ảnh: Nhan SángTTXVN)
Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân đến sân bay quốc tế Wattay. (Ảnh: Nhan SángTTXVN)

 

Đại diện Nhà nước Lào cùng cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và đông đảo kiều bào đón Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân tại sân bay quốc tế Wattay. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)
Đại diện Nhà nước Lào cùng cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và đông đảo kiều bào đón Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân tại sân bay quốc tế Wattay. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

 

Đại diện Nhà nước Lào cùng cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và đông đảo kiều bào đón Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân tại sân bay quốc tế Wattay. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)
Đại diện Nhà nước Lào cùng cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và đông đảo kiều bào đón Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân tại sân bay quốc tế Wattay. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

 

Đại diện Nhà nước Lào cùng cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và đông đảo kiều bào đón Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân tại sân bay quốc tế Wattay. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)
Đại diện Nhà nước Lào cùng cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và đông đảo kiều bào đón Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân tại sân bay quốc tế Wattay. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

 

Đại diện Nhà nước Lào cùng cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và đông đảo kiều bào đón Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân tại sân bay quốc tế Wattay. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)
Đại diện Nhà nước Lào cùng cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và đông đảo kiều bào đón Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân tại sân bay quốc tế Wattay. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

 

Đại diện Nhà nước Lào cùng cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và đông đảo kiều bào đón Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân tại sân bay quốc tế Wattay. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)
Đại diện Nhà nước Lào cùng cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và đông đảo kiều bào đón Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân tại sân bay quốc tế Wattay. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

 

Đại diện Nhà nước Lào cùng cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và đông đảo kiều bào đón Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân tại sân bay quốc tế Wattay. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)
Đại diện Nhà nước Lào cùng cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và đông đảo kiều bào đón Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân tại sân bay quốc tế Wattay. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

 

Đại diện Nhà nước Lào cùng cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và đông đảo kiều bào đón Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân tại sân bay quốc tế Wattay. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)
Đại diện Nhà nước Lào cùng cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và đông đảo kiều bào đón Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân tại sân bay quốc tế Wattay. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Volachith đón Chủ tịch nước Trần Đại Quang. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Volachith đón Chủ tịch nước Trần Đại Quang. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Volachith trên bục danh dự nghe Quân nhạc cử Quốc ca hai nước. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)
Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Volachith trên bục danh dự nghe Quân nhạc cử Quốc ca hai nước. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)