Người được di tặng không phải thực hiện nghĩa vụ tài sản đối với phần được di tặng

Cập nhật, 05:48, Thứ Ba, 21/11/2023 (GMT+7)

Ba tôi trước khi qua đời có để lại di chúc, trong di chúc, ba tôi có dành ra một nền nhà tặng người bạn thân đã có công chăm sóc ba lúc về già (vì mẹ tôi mất đã lâu). Khó xử cho chúng tôi là trước lúc ba bệnh, trong quá trình làm ăn ba tôi có thiếu của người quen một số tiền.

Sau khi ba tôi mất, hiện nay anh em chúng tôi mỗi đứa đều phải trích một khoản tiền từ tài sản thừa kế của ba để lại, để trả nợ. Vậy, trường hợp này người bạn được ba tôi di chúc tặng nền nhà có phải phụ chúng tôi trả nợ cho ba không?

Lê Thị Thảo

(TP Vĩnh Long)

Trả lời:

Chị Thảo thân mến! Trường hợp này, ba chị di chúc tặng người bạn thân một nền nhà được xem là di tặng. Theo khoản 1, Điều 646 Bộ luật Dân sự: Di tặng là việc người lập di chúc dành một phần di sản để tặng cho người khác. Việc di tặng phải được ghi rõ trong di chúc.

Điều 615 Bộ luật Dân sự quy định việc thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại như sau:

1. Những người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do người chết để lại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

2. Trường hợp di sản chưa được chia thì nghĩa vụ tài sản do người chết để lại được người quản lý di sản thực hiện theo thỏa thuận của những người thừa kế trong phạm vi di sản do người chết để lại.

3. Trường hợp di sản đã được chia thì mỗi người thừa kế thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại tương ứng nhưng không vượt quá phần tài sản mà mình đã nhận, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Tuy nhiên, theo khoản 3, Điều 646 Bộ luật Dân sự, trường hợp chị hỏi được quy định như sau: Người được di tặng không phải thực hiện nghĩa vụ tài sản đối với phần được di tặng, trừ trường hợp toàn bộ di sản không đủ để thanh toán nghĩa vụ tài sản của người lập di chúc thì phần di tặng cũng được dùng để thực hiện phần nghĩa vụ còn lại của người này.

HT tư vấn