Tăng cường hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể

Cập nhật, 10:03, Thứ Năm, 04/08/2022 (GMT+7)

Theo Sở Khoa học và Công nghệ, thời gian qua, đã tăng cường hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX) gắn với nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Cụ thể, đã bàn giao dự án “Quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể Chôm chôm cù lao Long Hồ” cho HTX Chôm chôm Bình Hòa Phước. Trong đó tập trung hỗ trợ xây dựng quy chế quản lý và kiểm soát việc sử dụng nhãn hiệu tập thể, hệ thống nhận diện thương hiệu, tem nhãn, sổ tay, đề xuất mô hình quản lý nhãn hiệu tập thể “Chôm chôm cù lao Long Hồ”, đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp cho 2 sản phẩm gửi Cục Sở hữu trí tuệ và được chấp nhận đơn hợp lệ. Tổng kinh phí 360.000.000đ.

2 dự án đang trong giai đoạn thực hiện là: “Xây dựng và phát triển mô hình HTX kiểu mới ở tỉnh Vĩnh Long” cho 3 HTX: HTX Nông nghiệp Hồi Tường; HTX Cam sành Hiếu Trung; HTX Sản xuất và tiêu thụ rau an toàn Phước Hậu với tổng kinh phí 737.900.000đ. Dự án “Xây dựng hệ thống quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa tỉnh Vĩnh Long” với tổng kinh phí 904.838.000đ, xây dựng hệ thống (phần mềm) quản lý, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa chạy trên nền web và ứng dụng (app) cho các thiết bị di động; xây dựng bộ cơ sở dữ liệu truy xuất nguồn gốc cho 6 sản phẩm, hàng hóa...

LÝ AN