[Infographic] Bao giờ có bảng lương mới áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức?

Cập nhật, 15:00, Thứ Ba, 12/03/2024 (GMT+7)

Theo Quyết định 135/QĐ-TTg, Thủ tướng đã đưa ra thời hạn ban hành các văn bản liên quan đến bảng lương mới của cán bộ, công chức, viên chức áp dụng từ 01/7/2024 như sau.

Theo Hoàng Lâm/VOV.VN