[Infographic] Sửa đổi, bổ sung quy trình xử lý khi phát hiện trường hợp F0 tại cơ sở giáo dục

Cập nhật, 11:19, Thứ Tư, 09/03/2022 (GMT+7)

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Sổ tay bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học, trên cơ sở sửa đổi, bổ sung Sổ tay đã được ban hành trước đó, theo các quy định mới nhất.

Cụ thể, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 543/QĐ-BGDĐT ngày 23/2/2022 phê duyệt Sổ tay bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học, trên cơ sở sửa đổi, bổ sung từ cuốn Sổ tay được ban hành theo Quyết định số 3822/QĐ-BGDĐT ngày 23/11/2020 và Quyết định số 406/QĐ-BGDĐT ngày 27/01/2020. 

Sổ tay mới cập nhật hướng dẫn Quy trình xử trí khi phát hiện trường hợp F0 trong cơ sở giáo dục như sau:

Theo Báo điện tử Nhân dân

Các tin khác: