Thơ

Mùa xuân trong sóc nhỏ

Cập nhật, 12:35, Thứ Hai, 06/05/2024 (GMT+7)

NGUYỄN BÁ

Ngày giải phóng

Tôi về thăm sóc nhỏ giữa chiều xuân

Được nhìn thấy chân trời ta mở rộng

Đến Bắc Sa Ma, Ô Mịch, Ô Tưng...

 

Tôi về thăm mái nhà xưa gục đổ

Bên hàng tre úp mặt xuống ven đường

Thăm người thương nằm trong lòng mộ

Thăm vành trăng trong giếng nước quê hương

Ôi mười năm, bao mừng vui buồn khổ

Còn xôn xao trên bến nước sông làng...

 

Những em bé tóc bánh bèo không áo

Níu tay tôi reo gọi “xóc-xà-bay” (*)

Những bà mẹ vừa cười tan sầu não

Đón đàn con trong những cánh tay gầy.

 

Theo bộ đội mùa xuân về sóc nhỏ

Với những bàn chân đạp ngã bót rào

Những nòng súng lửa căm thù chớp đỏ

Những hầm chông, lựu đạn, mác dao

Với tiếng loa đêm bừng trong bếp lửa

Ngàn tay vui ban nền bót, phá cầu...

 

Tôi đã gặp mùa xuân về sóc nhỏ

Với áo cổ bồng mẹ mặc mới tinh

Những đầm sen làm thơm ngọn gió

Điệu “à-day”(**) sôi nổi tâm tình

Nhạc ngũ âm gọi thương, gọi nhớ

Lớp bình dân nét phấn sáng trưng!

 

Ôi mùa xuân chín vàng trên ngọn lúa

Vị mắm bò ngon ngọt những nồi canh

Khói nhang bay thơm ngôi chùa mới sửa

Lá phướn trăm màu lượn giữa trời xanh.

 

Xưa mùa xuân nương cánh chim én nhỏ

Rời Ô Tưng, Ô Mịch, Bắc Sa Ma

Nay mùa xuân theo bóng cờ rực rỡ

Bòn uôl(***) ơi, xuân về đến quê ta...

Xuân 1965

(*) Xóc-xà-bay: mạnh giỏi

(**) À-day: múa nam nữ đối đáp

(***) Bòn uôl: anh em

 

Các tin khác: