Thơ

Chuyện ông vẫn kể

Cập nhật, 06:44, Chủ Nhật, 17/03/2024 (GMT+7)

NGUYỄN ANH ĐÀO

Chuyện ông vẫn kể

Đánh trận Điện Biên

Bom rơi đạn nổ

Rung chuyển mọi miền

 

Hồng Cúm- Him Lam

Mường Thanh- Bản Kéo

Bom rơi- đạn réo

Chấn động địa cầu

 

Quân ta thắng lớn

Giữa mùa hoa ban

Lũ Tây lớn nhỏ

Rủ nhau ra hàng

 

Cờ đỏ sao vàng

Tung bay phất phới

Quân ta xốc tới

Giặc thua tơi bời

 

Bé nghe từng lời

Điện Biên lừng lẫy

Chuyện ông vẫn kể

Đến muôn đời sau...