Thơ

Bờ tầm vông vẫn xanh

Cập nhật, 06:25, Chủ Nhật, 24/09/2023 (GMT+7)

SƠN THỊ PHÀ CA

Khi kẻ thù xâm lấn

Toàn dân kết một lòng

Cả đất trời Nam Bộ

Dựng nghiêng trời tầm vông…

 

Bờ tầm vông biếc xanh

Dẫu trưa hè nắng gắt.

Khi giặc vô xóm làng

Gậy tầm vông nhọn hoắt…

 

Cùng đoàn quân áo vải

Giáo, nóp vác trên vai…

Gậy tầm vông xung trận

Theo ta đi dặm dài…

 

Khóm tầm vông thân thuộc

Giữ bình yên trước nhà.

Gió bờ sông lộng thổi

Hát rì rào khúc ca…

 

Bảy mươi tám mùa thu

Tiếng reo hò vọng mãi.

Nghe tiếng hát hào hùng

Ngỡ nắng vàng thuở ấy…

 

Dấu xưa không phai mờ

Trang sử hồng Nam Bộ

Bờ tầm vông vẫn xanh

Thắm tươi màu cờ đỏ…

Tháng 9/2023

 

 

Các tin khác: