Thơ

Mùa thanh trà

Cập nhật, 19:38, Chủ Nhật, 06/03/2022 (GMT+7)

TRẦN THẮNG

Tôi thương em cô gái xứ Đông Thành

Đến hẹn về thăm giữa mùa quả chín

Đâu có nhắc mà áo em đỏ thắm

Màu thủy chung son sắc của Bình Minh

“Thấy mà ham!” tiếng ai nói xa xa?

Tôi vội vẽ một mùa đầy cây trái

Có màu cam trải vàng lên tán lá

Em liền trêu chưa giống quả thanh trà!

Em nói tình em như trái thanh trà

Dẫu chua dẫu ngọt đậm đà tình quê

Trong dạ bồi hồi tay cứ mân mê

Trái thanh trà chưa ăn nghe ngọt lịm!