Thơ

Mùa Noel chống dịch!

Cập nhật, 09:10, Chủ Nhật, 26/12/2021 (GMT+7)

LÊ ANH PHONG

Mùa Noel chống dịch

Phố làng thưa người qua

Người với người “giãn cách”

Lo thực hiện “5K”.

 

Mùa Noel chống dịch

Bao bạn trẻ mong quà

“Xe tuần lộc”- phong tỏa

“Già Noel” sao qua?

 

Mùa Noel chống dịch

Gửi chút “tình- online”

Đến với bao bạn trẻ

Trên khắp nước non này:

 

“Ở nhà nghiêm phòng dịch

Ngăn dịch bệnh lùi xa

Hẹn mùa Noel tới

Ta cùng vui hát ca!”