Thơ

Từ dòng chảy dung nham

Cập nhật, 22:05, Chủ Nhật, 08/08/2021 (GMT+7)

Bóng xưa in ghềnh đá

Sương khói thời gian

Khỏa ngấn rêu phong

Dòng Sêrêpôk

Về đâu

Triệu năm lẩn khuất

Ẩn tàng câu hỏi mai sau

Thời gian in vết nắng

Bazan thắm đỏ chân đồi

Giọt mồ hôi đẫm

Hoa đầy thung sâu

Ai gọi tôi bên đồi chè lộng gió

Bên dòng Krong Nô hùng vĩ

Của đại ngàn Tây Nguyên

Vĩnh Long, ngày 22 tháng 3 năm 2021

AN PHƯƠNG

 

Các tin khác: