Tình người thương binh

Cập nhật, 08:30, Thứ Bảy, 17/07/2021 (GMT+7)

Nam xuân (20 câu)

1) Lòng sao (-) (-) (xang)

dâng trào (-) (-) bao nỗi nhớ thương (xang)

2) Cũng dưới buổi (-) (-) chiều buông (-) (-) (xang)

Cha đứng nhìn quê hương (-) (-)

3) đang từng bước vươn lên đẹp giàu (xàng)

mà nhớ thương những ngày giá lạnh (xệ)

4) Đánh giặc cứu quê nhà (-) (-) (xàng)

Bước chân cha còn ghi sâu (xang)

5) trên mảnh đất (-) (-) (xảng)

một thời (-) (-) xông pha khổ cực (xệ)          

6) Đem lại (-) (-) cảnh yên bình (-) (-)

cho đất nước mình (-) (-) được tươi xanh (-) (-) (xang)

7) Giờ vươn lên với bao nghĩa tình (phan)

Xóm quê rộn ràng cùng chung tay đắp xây (liu)

8) Nắng mưa vẫn mãi bền lòng (phạn)

Cha xúc động bồi hồi đưa mắt nhìn về xa xăm (-) (-) (liu)

 

Lớp II

9) Mà chiến công (-) (-) (xê)

xưa (-) (-) còn nặng trĩu trong lòng (hò)

10) Suốt đời (-) (-) cha đã hy sinh (-) (-) (xang)

đói lạnh không màng (-) (-) (hò)

11) chỉ mong đàn con mãi lớn khôn (xang)

biết (-) (-) noi bước cha ông (xang)

12) Thằng Dũng (-) (-) oai hùng (xang)

cùng em nó đi theo (-) (-) (xang)

13) giải phóng quân (-) (-) (xê)

chiến đấu (-) (-) với lòng rực cháy (-) (-) (xể)

14) Bền gan quyết xông lên (-) (-) (xang)

cùng hẹn ngày về thắng lợi vinh quang (-) (-) (xang)

15) Có ngờ đâu hai con đành (phạn)

nằm lại chiến trường để cha gan bào dạ thắt (tích)

16) Nén nước mắt chảy vào trong (-) (-) (xang)

khi đã trở thành người thương binh (-) (-) (liu)

 

Lớp III

17) Đại thắng mùa xuân (-) (-) (xang)

Người người (-) (-) vui sum họp bên nhau (xang)

18) Chỉ có (-) (-) cha một mình cô đơn (-) (-) (xang)

Với vết thương buồn nặng mang (-) (-) (xang)

19) Cha thường ra đứng bên hiên nhìn (phạn)

hàng giậu nở đầy hoa sim (liu)

20) Nhớ các con nhưng lòng thấy tự hào (phạn)

Về một đất nước anh hùng đẹp cao (-) (-) (liu)

Tác giả: HỒNG BẢO

 

 

Các tin khác: