Thơ

Về Vũng Liêm

Cập nhật, 20:36, Chủ Nhật, 24/11/2019 (GMT+7)

 

Trần Thắng

Quê hương em miền đất nghĩa tình,

Có đồng vàng và máu thắm Vũng Linh

Hào khí quê hương Nam Kỳ khởi nghĩa,

Một thế kỷ mấy vầng thơ(*) vang vọng đến bây giờ

 

Vũng Liêm ơi! Đi thương ở nhớ,

Nhớ chiến công tô thắm sử hồng

Thương những con người thiệt thà chơn chất

Khi Tổ quốc cần theo tiếng gọi là đi

 

Về Vũng Liêm, nhớ Cầu Vông Trung Ngãi,

Quê hương em sâu nặng nghĩa tình

Nhớ những mái đình chở che vùng căn cứ

Thương những mẹ già quạnh quẽ chờ con

 

Về Vũng Liêm nhớ Trung Hiếu sắt son

Về Vũng Liêm ghé Trung Thành, Trung Hiệp

Dòng sông Măng ghi công người hào kiệt 

Bắc Nước Xoáy oai hùng vang mãi đến hôm nay

 

Về Vũng Liêm mùa bòn bon chín trái

Sầu riêng nhà ai ngây ngất hương bay

Cù lao Dài mời anh về thăm lại

Quê hương em và cô gái miệt vườn!

 

(*) tên một bài thơ nổi tiếng của nhà thơ Truy Phong