6 trường hợp thu hồi giấy phép lái xe từ ngày 1/6/2024

Cập nhật, 07:27, Thứ Năm, 06/06/2024 (GMT+7)

Nội dung được đề cập tại Thông tư số 05/2024/TT-BGTVT ngày 31/3/2024 sửa đổi thông tư liên quan đến lĩnh vực vận tải đường bộ, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, phương tiện và người lái do Bộ trưởng Bộ GT-VT ban hành.

Cụ thể, các trường hợp thu hồi giấy phép lái xe (GPLX) từ ngày 1/6/2024 gồm:

(1) Người lái xe có hành vi gian dối để được cấp GPLX;

(2) Người lái xe tẩy, xóa, làm sai lệch các thông tin trên GPLX;

(3) Để người khác sử dụng GPLX của mình;

(4) Cơ quan có thẩm quyền cấp cho người không đủ điều kiện;

(5) Có sai sót một trong các thông tin về họ tên, ngày sinh, quốc tịch, nơi cư trú, hạng GPLX, giá trị cấp, ngày trúng tuyển, người ký;

(6) Thông qua việc khám sức khỏe cơ quan có thẩm quyền xác định trong cơ thể người lái xe có chất ma túy (trừ các hành vi xử lý theo quy định tại điểm c và điểm d, khoản 10, Điều 5; điểm h và điểm I, khoản 8, Điều 6 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP).

Thông tư số 05/2024/TT-BGTVT có hiệu lực từ ngày 1/6/2024.

BT (theo chinhphu.vn)