Bổ sung thêm các chứng chỉ ngoại ngữ được sử dụng để miễn thi ngoại ngữ tốt nghiệp THPT năm 2024

Cập nhật, 07:07, Thứ Ba, 02/04/2024 (GMT+7)

Ngày 6/3/2024, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT ban hành Thông tư 02/2024/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế thi tốt nghiệp THPT kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT được sửa đổi bởi Thông tư 05/2021/TT-BGDĐT và Thông tư 06/2023/TT-BGDĐT. Thông tư này đã bổ sung thêm các chứng chỉ ngoại ngữ được sử dụng để miễn thi ngoại ngữ tốt nghiệp THPT năm 2024. Thông tư 02 có hiệu lực từ ngày 22/4/2024.

Theo phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 02/2024/TT-BGDĐT thì danh mục chứng chỉ ngoại ngữ được bổ sung để miễn thi bài thi ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT như sau:

- TOEIC (4 kỹ năng) nghe: 275; đọc: 275; nói: 120; viết: 120;

- B1 Preliminary;

- B1 Business Preliminary;

- B1 Linguaskill;

- Aptis ESOL B1;

- Pearson English International Certificate (PEIC) Level 2;

- Chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam bậc 3.

BT (theo thuvienphapluat.vn)