Áp dụng mã QR trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính

Cập nhật, 09:18, Thứ Tư, 10/05/2023 (GMT+7)

Để việc thực hiện số hóa hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trên môi trường điện tử được nhanh chóng và thuận lợi, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Thông tư 01/2023/TT-VPCP ngày 5/4/2023 hướng dẫn việc áp dụng mã QR trong quá trình tiếp nhận, giải quyết TTHC. Thông tư có hiệu lực từ ngày 25/5/2023.

Cụ thể, việc áp dụng mã QR trong quá trình tiếp nhận, giải quyết TTHC được quy định như sau:

- Việc áp dụng cung cấp mã QR phải bảo đảm theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7322:2009 (ISO/IEC 18004:2006).

- Mã QR được in ở góc trên bên trái của các giấy tờ được xuất bản từ dữ liệu của Hệ thống thông tin giải quyết TTHC phải cung cấp các dữ liệu tối thiểu sau: mã số hồ sơ giải quyết TTHC, mã TTHC, mã định danh của tổ chức/cá nhân thực hiện TTHC, tên giấy tờ được xuất bản, tên hệ thống thông tin cung cấp dữ liệu, thời điểm xuất bản, mã QR trên giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả phải cung cấp thêm ngày hẹn trả kết quả, mã QR trên kết quả giải quyết TTHC phải cung cấp thêm dữ liệu về thời hạn, phạm vi có hiệu lực (nếu có).

BT (theo luatvietnam.vn)