4 trường hợp khai thác, sử dụng tài nguyên nước phải đăng ký

Cập nhật, 05:38, Thứ Tư, 22/03/2023 (GMT+7)

Nghị định 02/2023/NĐ-CP ngày 1/2/2023 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước có hiệu lực thi hành từ ngày 20/3/2023 quy định 4 trường hợp khai thác, sử dụng tài nguyên nước phải đăng ký.

Theo Điều 17 Nghị định 02/2023/NĐ-CP, các trường hợp công trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước phải đăng ký bao gồm:

- Hồ chứa, đập dâng thủy lợi có dung tích từ 0,01-0,2 triệu mét khối hoặc công trình khai thác, sử dụng nước mặt khác cho nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản (không bao gồm mục đích khác thuộc trường hợp phải cấp phép) với lưu lượng khai thác hơn 0,1-0,5 m3/giây.

- Khai thác, sử dụng nước biển phục vụ sản xuất trên đất liền bao gồm cả nuôi trồng thủy sản, kinh doanh, dịch vụ quy mô trên 10.000-100.000 m3/ngày đêm.

- Sử dụng nước dưới đất tự chảy trong moong khai thác khoáng sản để tuyển quặng mà không hạ thấp mực nước dưới đất hoặc bơm hút nước để tháo khô lượng nước tự chảy vào moong khai thác khoáng sản.

- Khai thác, sử dụng nước dưới đất thuộc trường hợp quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 16 nghị định này và các trường hợp quy định tại điểm a, d, khoản 1, Điều 44 Luật Tài nguyên nước nằm trong danh mục vùng hạn chế khai thác nước dưới đất do UBND cấp tỉnh công bố.

BT (theo luatvietnam.vn)