TP Vĩnh Long có 84 đảng viên nhận huy hiệu Đảng đợt 2/9

Cập nhật, 05:34, Thứ Sáu, 08/09/2017 (GMT+7)

Chào mừng Quốc khánh (2/9) năm này, Đảng bộ TP Vĩnh Long có 84 đảng viên được nhận huy hiệu Đảng, trong đó 1 đồng chí nhận huy hiệu 70 tuổi Đảng, 4 đồng chí nhận huy hiệu 60 tuổi Đảng, 1 đồng chí 55 tuổi Đảng, 12 đồng chí 50 tuổi Đảng, 14 đồng chí 45 tuổi Đảng, 9 đồng chí 40 tuổi Đảng và 43 đồng chí 30 tuổi Đảng.

Những đảng viên được nhận huy hiệu Đảng là những đảng viên gương mẫu trong công việc và cuộc sống, có phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng của người đảng viên, có công lao và đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Việc trao huy hiệu Đảng cho các đồng chí cao niên tuổi Đảng vừa có ý nghĩa giáo dục, vừa là sự ghi nhận, tôn vinh những nỗ lực cống hiến của các đảng viên trong bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước, đồng thời là động lực để các đảng viên tiếp tục nỗ lực phấn đấu, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu, tích cực giáo dục truyền thống cho lớp đảng viên trẻ trong việc tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn tư cách đảng viên.

NGUYỄN SƠN