Biểu dương, khen thưởng 49 tập thể, cá nhân xuất sắc trong học tập và làm theo Bác

Cập nhật, 16:34, Thứ Sáu, 12/05/2023 (GMT+7)

 

Xem video clip

Kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 12/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 và gặp mặt, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề 2022.

Bí thư Tỉnh ủy- Bùi Văn Nghiêm trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2022.
Bí thư Tỉnh ủy- Bùi Văn Nghiêm trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2022.

Thời gian qua, việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII trong toàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, khá toàn diện, với nhiều cách làm mới, sáng tạo, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực, có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội.

Từ đó đã góp phần đấu tranh có hiệu quả những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Thực hiện có hiệu quả chuyên đề năm 2022 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới” đã góp phần tạo ra những đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng tỉnh Vĩnh Long phát triển bền vững.

Trong 2 năm, toàn tỉnh có 1.838 tập thể và 8.244 cá nhân tiêu biểu, xuất sắc được biểu dương, khen thưởng. Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy biểu dương, khen thưởng 19 tập thể và 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2022.

Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05, Vĩnh Long chọn chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Vĩnh Long trong thời kỳ mới”.

Ông Bùi Văn Nghiêm- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục để nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và nhân dân về xây dựng con người Vĩnh Long có đầy đủ các đặc trưng của con người Việt Nam về lòng yêu nước, nhân ái, đoàn kết, cần cù, sáng tạo. Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị về văn hóa, về đạo đức. Tạo chuyển biến mạnh mẽ từ “học tập” sang “làm theo”, bằng những chương trình hành động cụ thể, việc làm cụ thể, thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Tin, ảnh: HẢI YẾN