Đảng soi đường, Nhân dân tiến bước

Cập nhật, 08:40, Thứ Sáu, 03/02/2023 (GMT+7)

Phát huy truyền thống lịch sử vẻ vang trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, bước vào thời kỳ đổi mới, Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã quyết tâm đoàn kết, vận dụng sáng tạo đường lối, chủ trương của Đảng vào điều kiện, tình hình thực tế của địa phương. Từ đó, đề ra những biện pháp kịp thời, hiệu quả để lãnh đạo nhân dân từng bước phát triển và đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Bí thư Tỉnh ủy - Bùi Văn Nghiêm trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đảng viên cao niên tuổi đảng. Ảnh: Tấn Phong
Bí thư Tỉnh ủy - Bùi Văn Nghiêm trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đảng viên cao niên tuổi đảng. Ảnh: Tấn Phong

Đảng lãnh đạo toàn diện

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tỉnh nhà, Vĩnh Long vừa tập trung phòng chống, kiểm soát dịch bệnh, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện thắng lợi, khá toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết năm 2022.

Nổi bật là thực hiện đạt và vượt 20/21 chỉ tiêu nghị quyết đề ra; tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh tăng 11,28%, tăng cao nhất trong 10 năm qua và đứng thứ 10 cả nước, thứ 3 khu vực ĐBSCL. GRDP bình quân đầu người đạt 69 triệu đồng, tăng 12 triệu đồng so năm 2021.

Văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ; an sinh xã hội được bảo đảm, phúc lợi xã hội và đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện; công tác giảm nghèo, thực hiện chính sách đối với người có công, chăm sóc sức khỏe nhân dân được triển khai tích cực. Hoàn thành việc cất mới, sửa chữa nhà ở cho gia đình người có công với nước, hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở; đến tháng 10/2022 Vĩnh Long không còn hộ gia đình chính sách, hộ nghèo khó khăn về nhà ở.

Nhiều sự kiện quan trọng được tổ chức thành công, như kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng, kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt,… đã để lại nhiều dấu ấn nổi bật. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo ổn định; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được đẩy mạnh.

Đặc biệt, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực. Theo đồng chí Nguyễn Hiếu Nghĩa - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, BTC Tỉnh ủy đã bám sát phương hướng nhiệm vụ, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng; thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031 hoàn thành đúng tiến độ đề ra. BTC tham mưu thực hiện tốt công tác nhân sự thường xuyên đúng tiêu chuẩn, nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế.

Công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật đảng được tăng cường. Trong năm, các chi bộ, đảng bộ kết nạp 1.213 đảng viên. Đây chính là nguồn lực quan trọng để xây dựng và phát triển quê hương.

Đồng chí Bùi Văn Nghiêm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhận định: Những kết quả đạt được nêu trên đã khẳng định sự trưởng thành, phát triển của Đảng bộ tỉnh. BCH Đảng bộ tỉnh đã kế thừa những kinh nghiệm và thành quả đạt được, phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, linh hoạt; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, vận động nhân dân vượt qua khó khăn, thách thức để thực hiện hoàn thành các mục tiêu năm 2022.

Công tác Đảng đi vào cuộc sống

Những chủ trương, đường lối của Đảng trên các lĩnh vực được tuyên truyền thường xuyên, rộng khắp bằng nhiều hình thức; từ đó ổn định tình hình tư tưởng trong các tầng lớp nhân dân, tạo niềm tin cho nhân dân, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động tại địa phương, góp phần hiệu quả phát triển kinh tế, xã hội, an ninh chính trị.

Những chủ trương, đường lối của Đảng còn thể hiện rõ nét, cụ thể trong nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh. Năm 2022 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

Bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng, Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trên các lĩnh vực, trọng tâm là triển khai có hiệu quả chương trình phòng, chống dịch COVID-19, triển khai thực hiện chương trình phục hồi kinh tế - xã hội, tập trung xử lý các vấn đề tồn đọng kéo dài và giải quyết, ứng phó kịp thời những vấn đề mới phát sinh.

Trên những công trình mới. Trong ảnh: Khánh thành cầu Cái Cam 2.Ảnh: PHẠM ĐỨC TÀI
Trên những công trình mới. Trong ảnh: Khánh thành cầu Cái Cam 2.Ảnh: PHẠM ĐỨC TÀI

Từ đó công tác Đảng đi vào cuộc sống, người dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và tích cực tham gia phát triển quê hương để có cuộc sống ngày càng ấm no hạnh phúc. Nổi bật như tỉnh công nhận thêm 5 xã đạt chuẩn NTM, nâng tổng số có 67/87 xã, có 21 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; TX Bình Minh, huyện Bình Tân hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Có 14/20 phường, thị trấn đạt tiêu chí đô thị văn minh.

Đồng thời, vận động Quỹ “Vì người nghèo” trên 92 tỷ đồng; Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” gần 25 tỷ đồng, đạt 323% kế hoạch; cất mới, sửa chữa 526 căn nhà cho người có công, 2.221 căn nhà cho người nghèo, cận nghèo... Tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,63%, đời sống người dân không ngừng được cải thiện.

Đặc biệt, nhờ những chủ trương, chính sách đúng đắn, kịp thời, quyết liệt của Đảng và Nhà nước trong công tác phòng chống dịch COVID-19, cả nước nói chung và tỉnh Vĩnh Long nói riêng đã thực hiện thành công chiến lược vaccine và chuyển hướng chiến lược phòng chống dịch kịp thời, đúng đắn tại những thời điểm quyết định, nhờ đó kiểm soát tốt dịch bệnh và chủ động ứng phó trong tình hình mới. Nhất là công tác an sinh xã hội hỗ trợ người dân khó khăn trong dịch bệnh được thực hiện rất tốt, đã tạo được niềm tin, sự đồng thuận cao từ nhân dân.

Vui xuân.Ảnh: PHẠM ĐỨC TÀI
Vui xuân.Ảnh: PHẠM ĐỨC TÀI

Năm 2023 là năm thứ 3, có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đòi hỏi cần có sự quyết tâm cao của Đảng bộ tỉnh để tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu mà Nghị quyết năm 2023 đã đề ra.

Theo Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh- Lữ Quang Ngời, thực hiện Nghị quyết năm 2023, trọng tâm là đẩy mạnh phát triển kinh tế, chú trọng phát triển kinh tế nông nghiệp, phát triển công nghiệp và du lịch, thương mại, phấn đấu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh tăng 8%.

Tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, du lịch, đô thị và hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu; huy động mọi nguồn lực xã hội và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn Nhà nước để phát triển kết cấu hạ tầng có trọng tâm, trọng điểm và đồng bộ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Nguyễn Thành Thế cho rằng, công tác xây dựng Đảng có vai trò quan trọng trong thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh. Trong đó, chú trọng vai trò gương mẫu của người đứng đầu, nâng cao chất lượng các chi bộ, đảng bộ. Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự vững mạnh về tư tưởng, đạo đức, lối sống và tổ chức. Đoàn kết và phối hợp tốt với các ngành, các cấp để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ngay từ đầu năm mới, Bí thư Tỉnh ủy - Bùi Văn Nghiêm đã yêu cầu các ngành, các cấp, các địa phương khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và Tỉnh ủy; tích cực thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trên các lĩnh vực; triển khai ngay các kế hoạch xây dựng cơ bản; tập trung vào các chương trình thực hiện các khâu đột phá đại hội tỉnh đề ra. Đồng thời, tiếp tục chủ động trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 và tình hình biến đổi khí hậu.

HẢI YẾN

 

Các tin khác: