Học và làm theo đồng chí Võ Văn Kiệt, Vĩnh Long xây dựng quê hương giàu đẹp

Cập nhật, 07:23, Thứ Ba, 22/11/2022 (GMT+7)

UBND TỈNH VĨNH LONG

Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Thủ tướng Võ Văn Kiệt là dịp để Đảng bộ, dân và quân tỉnh Vĩnh Long tưởng nhớ, tri ân và ra sức quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết tỉnh Đảng bộ cũng như các chương trình, kế hoạch của tỉnh đề ra, góp phần cùng với cả nước vươn lên giàu đẹp, văn minh như tâm nguyện của Thủ tướng Võ Văn Kiệt!

Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Ảnh: TL
Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Ảnh: TL

Đồng chí Võ Văn Kiệt là một người cộng sản tận trung với đất nước, tận hiếu với nhân dân, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của quê hương Vĩnh Long anh hùng. Đồng chí đã trọn đời phấn đấu, hy sinh vì độc lập tự do cho dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân Việt Nam, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí đã để lại tấm gương càng nhìn càng trong sáng và nhiều bài học quý giá cho hôm nay và mai sau.

Khi nói về đời sống nông dân vùng ĐBSCL, đồng chí Võ Văn Kiệt từng nói: “Đất nước đã giải phóng trên 30 năm, ĐBSCL là vựa lúa của cả nước, mang tiếng làm chơi, ăn thiệt, nhưng xét các chỉ số về đời sống thì mức sống của người dân ĐBSCL rất thấp so với các vùng miền trong cả nước, nhất là nhà ở, hạ tầng kinh tế - xã hội”.

Quan điểm của đồng chí Võ Văn Kiệt trong xây dựng kết cấu hạ tầng ĐBSCL luôn dựa trên cơ sở toàn diện, phù hợp với quy luật, điều kiện của mỗi vùng, gắn kết chặt chẽ thủy lợi - giao thông - dân cư và phải quan tâm thích đáng đến các đô thị. Đối với công tác quy hoạch, đồng chí định hướng quy hoạch không gian phát triển và xây dựng các công trình phải tuân theo nguyên tắc chung sống với lũ và kiểm soát lũ ở ĐBSCL; quy hoạch cần đặc biệt chú ý tới các trung tâm giao dịch, bán sỉ, bán lẻ và gắn với các trung tâm đó là hệ thống giao thông thủy bộ.

Tại các hội nghị với các tỉnh vùng ĐBSCL, Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã chỉ đạo: “Các tỉnh phải chủ trì và làm ngay việc quy hoạch khu dân cư, nhất là vùng ngập sâu;… Trước mắt cần hoàn thiện sớm quy hoạch tổng thể về phát triển giao thông, thủy lợi và bố trí các vùng, cụm, tuyến dân cư phù hợp để tránh những công việc chồng chéo trái ngược nhau, xây dựng chương trình và tiến độ triển khai phù hợp”.

Với vai trò Thủ tướng Chính phủ, trong khâu chuẩn bị cho kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (1996 - 2000) và hướng phát triển dài hạn của cả nước được đề cập trong dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội VIII của Đảng, trong đó đã nêu: “… Để tìm đường đi lên từ nông nghiệp, làm tiền đề, “bàn đạp” cho giai đoạn phát triển cao hơn của quá trình công nghiệp hóa thì ĐBSCL phải thực hiện “3 mũi giáp công”: một là mở rộng chủng loại và nâng cao giá trị gia tăng cho các sản phẩm của địa phương; hai là đáp ứng yêu cầu của vùng kinh tế trọng điểm và đẩy mạnh xuất khẩu; ba là làm tốt hai nhiệm vụ trên để có thực lực đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng và khả năng chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo sức bật tiến tới chủ động hình thành những ngành công nghiệp mới tại chỗ”.

Đến với quê hương Vĩnh Long, Thủ tướng mong ước Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long phải hết sức cố gắng, đặc biệt là vấn đề gần dân, học dân để rút kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo. Đồng chí đã quan tâm chỉ đạo, góp ý từ công tác quy hoạch, thu hút đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng, quan tâm đến đời sống, sinh kế của người dân. Để giúp tỉnh Vĩnh Long phát triển kinh tế, đồng chí đã gợi ý tỉnh nhà trong việc chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế, trọng tâm là cơ cấu sản xuất ngành nông nghiệp; và để thực hiện được điều đó thì Vĩnh Long cũng như các tỉnh vùng ĐBSCL phải thực hiện “ba mũi đột phá lớn là về giao thông, thủy lợi và giáo dục”. Phát triển kinh tế phải gắn chặt với phát triển văn hóa, xã hội và bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, từ đó mới nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

Sau một chuyến thăm huyện Vũng Liêm, đồng chí đã nói: “Hôm qua, tôi đến thăm một số gia đình ở xã Hiếu Nghĩa, huyện Vũng Liêm và nghiệm ra một bài toán mà ta hoàn toàn có thể giải quyết được đời sống cho nông dân. Nếu mỗi gia đình có bốn, năm ngàn mét vuông đất, chí thú làm ăn, Nhà nước hỗ trợ và vận động những nơi khá giả giải quyết cho được vấn đề giao thông, điện nước sạch, trạm xá, trường học và chợ, gắn liền với quy hoạch lại dân cư... chắc chắn nông thôn sẽ đổi mới, đời sống khá giả cũng khó nhưng chắc chắn đủ ăn, không thể nghèo đói được”.

Quán triệt và tiếp thu các chủ trương của Đảng; tư tưởng, quan điểm chỉ đạo và những kinh nghiệm thực tiễn quý báu của đồng chí Võ Văn Kiệt, Đảng bộ, quân và dân Vĩnh Long không ngừng nỗ lực, luôn đoàn kết, thống nhất, sáng tạo, vượt qua khó khăn thách thức, ra sức phấn đấu học tập noi theo tấm gương của đồng chí Võ Văn Kiệt. Tư tưởng, quan điểm chỉ đạo và những kinh nghiệm thực tiễn quý báu của đồng chí Võ Văn Kiệt được cụ thể hóa trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh qua các nhiệm kỳ, cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch, đề án để triển khai thực hiện qua từng giai đoạn phù hợp với thực tế của địa phương như: Chương trình Phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật, Phát triển cụm tuyến công nghiệp, Phát triển đô thị và nhà ở, Thu hút vốn đầu tư, Xây dựng NTM, Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, Giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững… Từ đó, giúp cho kinh tế - xã hội của tỉnh Vĩnh Long không ngừng phát triển, đời sống của nhân dân không ngừng được nâng lên.

 

Nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt (người thứ ba từ trái sang) góp ý cho quy hoạch TX Vĩnh Long.Ảnh tư liệu
Nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt (người thứ ba từ trái sang) góp ý cho quy hoạch TX Vĩnh Long.Ảnh tư liệu

Nhờ những quan điểm, định hướng và kinh nghiệm đúc kết từ thực tiễn quý báu của Thủ tướng Võ Văn Kiệt, tỉnh Vĩnh Long xem đây là kim chỉ nam để quán triệt, tiếp thu và biến thành hành động cách mạng, kịp thời ban hành các chính sách, xây dựng các đề án, chương trình hành động, kế hoạch 5 năm, hàng năm, có lộ trình, sắp xếp thứ tự ưu tiên, nhiệm vụ đột phá để tập trung huy động và phân bổ, lồng ghép các nguồn lực thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, phát triển ngành, lĩnh vực đạt hiệu quả.

Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Vĩnh Long ra sức phấn đấu học tập và làm theo tấm gương của đồng chí Võ Văn Kiệt, quyết tâm thực hiện đồng bộ các giải pháp để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Vĩnh Long theo hướng nhanh và bền vững; đồng thời, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội trong từng chính sách phát triển; tăng trưởng kinh tế đi đôi với phát triển văn hóa, y tế, giáo dục, dạy nghề,… giải quyết tốt vấn đề xã hội vì mục tiêu phát triển con người, quyết tâm xây dựng quê hương Vĩnh Long ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Báo Vĩnh Long (lược trích)