Từ 1/5- 31/5

Tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022- 2024

Cập nhật, 06:19, Thứ Năm, 17/02/2022 (GMT+7)

(VLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Chỉ thị 08 về lãnh đạo Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022- 2024.

Theo tinh thần của Chỉ thị này, để lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022- 2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở theo hướng thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ, đảm bảo nguyên tắc của Đảng; phát huy trí tuệ, trách nhiệm và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, chi bộ và đội ngũ đảng viên.

Song song đó, triển khai quán triệt và xây dựng kế hoạch, tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở gắn với phát động các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội và các ngày lễ, kỷ niệm trong năm 2022; phân công cấp ủy viên chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội. Đặc biệt, phải đảm bảo thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Chỉ đạo các chi bộ trực thuộc xây dựng báo cáo tổng kết việc thực hiện nghị quyết của nhiệm kỳ sát thực tế; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ mới phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn và tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.

Lãnh đạo xây dựng nhân sự cấp ủy chi bộ phải đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định; thực hiện đúng quy trình về công tác nhân sự, quy chế bầu cử trong Đảng; cấp ủy khóa mới phải bảo đảm chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý.

Thực hiện nghiêm chủ trương Bí thư chi bộ đồng thời là thủ trưởng cơ quan, đơn vị; Bí thư chi bộ kiêm Trưởng ấp, khóm, khu.

Thời gian Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở là 1 ngày, tiến hành từ ngày 1/5 và kết thúc trước ngày 31/5. Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chỉ đạo chọn từ 1 đến 2 chi bộ chỉ đạo đại hội điểm để rút kinh nghiệm.

AN NHIÊN