Mở rộng thêm nhiều đối tượng được khen thưởng

Cập nhật, 06:13, Thứ Sáu, 29/10/2021 (GMT+7)

Ngày 28/10/2021, kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XV thảo luận trực tuyến về dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) và dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi). Tại phiên thảo luận, các đại biểu nhất trí với sự cần thiết sửa đổi toàn diện 2 dự án luật trên để thể chế hóa đầy đủ các quan điểm chỉ đạo của Đảng.

Đóng góp thêm về dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi), đại biểu đánh giá cao việc dự thảo luật đã bổ sung và mở rộng các đối tượng được khen thưởng như người lao động trực tiếp tham gia sản xuất, các doanh nhân trí thức, nhà khoa học... Đại biểu đề nghị Ban soạn thảo tiếp tục rà soát cải tiến hồ sơ thủ tục; mở rộng thêm các trường hợp được xét khen thưởng theo thủ tục đơn giản. Đối với quy định cần có thời gian liên tục trong công tác bình xét thi đua, nhiều ý kiến đại biểu đề nghị, cơ quan soạn thảo cần xem xét thay thế bằng quy định có đủ số năm đạt thành tích trong khoảng thời gian xét khen thưởng phù hợp. Đề nghị bổ sung nguyên tắc quan tâm khen thưởng tại địa bàn miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và nguyên tắc bảo đảm nguyên tắc bình đẳng giới trong thi đua, khen thưởng vào dự thảo luật.

Đóng góp về dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi), đại biểu cũng đề nghị đẩy mạnh xã hội hóa trong sản xuất phim, chuyển giao, phổ biến, phát hành phim; phát triển công nghiệp điện ảnh thành ngành mũi nhọn trong xây dựng công nghiệp văn hóa ở Việt Nam; đề nghị làm rõ hơn việc phân cấp thẩm quyền cấp phép phim, thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh sao cho khả thi hơn; quy định cụ thể cơ chế khuyến khích phổ biến phim, nhất là phổ biến phim sản xuất sử dụng ngân sách nhà nước, trên hệ thống truyền hình, trong cơ sở giáo dục và phục vụ hoạt động du lịch để đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, học tập, nghiên cứu của nhân dân…

AN NHIÊN