Bình Minh: Đưa chuyên đề học tập Bác vào giảng dạy

Cập nhật, 05:57, Thứ Năm, 24/06/2021 (GMT+7)

(VLO) Thị ủy Bình Minh giao Ban Tuyên giáo Thị ủy phối hợp Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã đưa việc giảng dạy nội dung học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chuyên đề hàng năm vào giảng dạy cho các lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng, lớp đảng viên mới, đối tượng của các lớp chuyên đề theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Qua học tập, đa số học viên đã thể hiện tốt trong việc thực hiện nhiệm vụ, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, bản thân và gia đình chấp hành tốt đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Về phía Đoàn Thanh niên thị xã còn phát động cơ sở Đoàn trực thuộc và đoàn viên đăng ký thực hiện mô hình, việc làm cụ thể phù hợp với các phong trào địa phương.

Qua đó, từng cán bộ, đoàn viên, thanh niên đã có sự chuyển biến rõ rệt về tư tưởng dẫn đến hành động như: chủ động hơn trong công tác, làm việc thêm giờ, xây dựng phẩm chất đạo đức phục vụ nhân dân, thực hành tiết kiệm, bảo vệ tài sản công...

NGUYỄN PHƯƠNG