Sáp nhập đơn vị hành chính: Sẽ giảm được 4 huyện, 539 xã

Cập nhật, 15:15, Thứ Ba, 30/07/2019 (GMT+7)

Sau khi thực hiện sắp xếp, số đơn vị hành chính cấp xã giảm là 539 đơn vị, trong đó có những tỉnh giảm nhiều như Hòa Bình, Cao Bằng, Phú Thọ, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thanh Hóa, Lạng Sơn.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)
Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Theo Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ) Phan Văn Hùng, thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị quyết số 32/NQ-CP của Chính phủ về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021, trên cơ sở số liệu tổng hợp của 61/63 địa phương (Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ chưa có báo cáo), có 13 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có đơn vị hành chính cấp huyện thuộc diện phải sắp xếp.

Trong số đó, có 4 tỉnh, thành phố tiến hành việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện (Cao Bằng 3, Hòa Bình 1, Yên Bái 1, Điện Biện 1); có 9 tỉnh, thành phố đề nghị chưa tiến hành việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện trong giai đoạn 2019-2021.

Trong 9 tỉnh, thành phố thành phố đề nghị chưa thực hiện sắp xếp thì 4 đơn vị hành chính cấp huyện của 4 tỉnh, thành phố có yếu tố đặc thù là huyện đảo, cù lao nằm biệt lập, gồm: Cô Tô (Quảng Ninh), Bạch Long Vỹ (Hải Phòng), Cồn Cỏ (Quảng Trị), Tân Thới Đông (Tiền Giang).

Giảm 4 đơn vị hành chính cấp huyện

Đối với sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, có 42 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện phải sắp xếp.

Trong số đó, có 39 tỉnh, thành phố tiến hành việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã; 3 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đề nghị chưa tiến hành việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã là Hà Nội, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh (Bộ Nội vụ đã có văn bản gửi các địa phương này, đề nghị thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính theo đúng chủ trương của Đảng và quy định của pháp luật).

Có 4 tỉnh, thành phố mặc dù không có đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện phải sắp xếp nhưng đã tiến hành sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã theo diện khuyến khích, gồm Bình Thuận, Kiên Giang, Sơn La, Tây Ninh.

Đến nay, đã có 32/46 tỉnh, thành phố gửi phương án tổng thể đến Bộ Nội vụ, Bộ đã có ý kiến đối với các phương án này.

Ông Phan Văn Hùng cho biết số lượng đơn vị hành chính cấp huyện thuộc diện phải sắp xếp là 20 đơn vị, trong đó, các tỉnh, thành phố đề nghị tiến hành sắp xếp 6/20 đơn vị, số đề nghị chưa tiến hành sắp xếp là 14.

Có 4 phương án nhập 2 huyện lại để hình thành một huyện mới; hai phương án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính để hình thành các đơn vị hành chính mới (nhưng không làm giảm số lượng đơn vị hành chính).

Sau khi thực hiện sắp xếp, số lượng đơn vị hành chính cấp huyện giảm 4 đơn vị, trong đó, tỉnh Cao Bằng giảm 3 huyện (3/13 huyện, thành thị, tỷ lệ giảm 20,08%), tỉnh Hòa Bình giảm 1 huyện (1/15 huyện, thành thị, tỷ lệ giảm 6,67%); tỉnh Yên Bái điều chỉnh nhưng không giảm số lượng đơn vị hành chính cấp huyện. Có 6 huyện mới hình thành chưa đạt các tiêu chuẩn theo quy định.

Giảm 539 đơn vị hành chính cấp xã

Số lượng đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện phải sắp xếp là 623 đơn vị, trong đó, các tỉnh, thành phố đề nghị sắp xếp đối với 518/623 xã thuộc diện phải sắp xếp, số xã đề nghị chưa sắp xếp là 105.

Có 134 xã thuộc diện khuyến khích sắp xếp; 374 xã liền kề có liên quan đến sắp xếp.

Tổng số đơn vị hành chính cấp xã thực hiện sắp xếp (bao gồm: số thuộc diện phải sắp xếp, khuyến khích sắp xếp và số liền kề có liên quan đến sắp xếp) là 1.026 đơn vị.

Có 3 phương án nhập 4 xã để hình thành 1 đơn vị hành chính mới; 84 phương án nhập 3 xã lại để hình thành 1 đơn vị hành chính mới và 337 phương án nhập 2 xã thành 1 xã mới. Có 56 phương án điều chỉnh địa giới các xã để hình thành các đơn vị hành chính mới có giảm số lượng đơn vị hành chính.

Số phương án điều chỉnh địa giới xã để hình thành các đơn vị hành chính mới nhưng không làm giảm số lượng đơn vị hành chính là 8 phương án.

Sau khi thực hiện sắp xếp, số đơn vị hành chính cấp xã giảm là 539 đơn vị, trong đó có những tỉnh giảm nhiều như: Hòa Bình giảm 59/210 xã (28,09%), Cao Bằng giảm 40/199 xã (20,10%), Phú Thọ giảm 52/277 xã (18,77%), Hà Tĩnh giảm 46/262 xã (17,56%), Quảng Trị giảm 17/141 xã (12,05%), Thanh Hóa giảm 76/635 xã (11,9%), Lạng Sơn giảm 26/226 xã (11,5%), Hải Dương giảm 30/265 xã (11,32%)...

Sau sắp xếp, có 151 xã mới hình thành bảo đảm đạt cả 2 tiêu chuẩn theo quy định hoặc do có từ 3 đơn vị hành chính cấp xã nhập thành 1 đơn vị hành chính cấp xã. 327 xã mới hình thành chưa đạt các tiêu chuẩn theo quy định./.

Theo Chu Thanh Vân (TTXVN/Vietnam+)