Hội nghị Đối thoại An ninh chiến lược cấp Thứ trưởng Việt-Trung

Cập nhật, 07:04, Chủ Nhật, 05/11/2017 (GMT+7)

Ngày 4/11, tại Hà Nội, Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc tổ chức Hội nghị Đối thoại An ninh chiến lược cấp Thứ trưởng lần thứ 3. 

Thượng tướng Bùi Văn Nam​, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam, Thứ trưởng Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc Đường Triều đồng chủ trì Hội nghị. 

Hội nghị Đối thoại An ninh chiến lược cấp Thứ trưởng lần này giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc nhằm đánh giá lại kết quả hợp tác, triển khai các thỏa thuận giữa ​hai bên; trao đổi, thống nhất phương hướng hợp tác trong thời gian tới, làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam​-Trung Quốc;

đồng thời, từng bước hoàn thiện cơ chế hợp tác giữa hai bên để nâng cao hiệu quả, đáp ứng nhiệm vụ của công tác bảo vệ an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm trong tình hình mới cũng như yêu cầu phát triển của mỗi nước. 

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bùi Văn Nam hoan nghênh Đoàn đại biểu cấp cao Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc do Thứ trưởng Đường Triều dẫn đầu sang Việt Nam, đồng chủ trì phiên Đối thoại An ninh chiến lược cấp Thứ trưởng giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc lần thứ 3;

đồng thời khẳng định Việt Nam​-Trung Quốc là hai nước xã hội chủ nghĩa do hai Đảng Cộng sản lãnh đạo, nhân dân hai nước có mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời, quan hệ giữa Bộ Công an Việt Nam​-Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc không ngừng phát triển. 

Hai bên đang cùng nhau nỗ lực xây dựng mối quan hệ phù hợp với lợi ích căn bản lâu dài của nhân dân hai nước, góp phần đưa mối quan hệ này trở thành quan hệ trụ cột quan trọng trong quan hệ hữu nghị giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước. 

Thứ trưởng Bùi Văn Nam tin tưởng, với tinh thần hữu nghị, chân thành và tin cậy lẫn nhau, tại phiên Đối thoại lần này, hai bên sẽ trao đổi, chia sẻ các vấn đề cùng quan tâm; cùng nhau đánh giá tình hình an ninh thế giới và khu vực tác động đến an ninh quốc gia, ổn định chính trị của mỗi nước… 

Thứ trưởng Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc Đường Triều đánh giá cao những kết quả Bộ Công an Việt Nam - Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc đã đạt được trên các lĩnh vực hợp tác trong thời gian qua;

khẳng định Hội nghị Đối thoại An ninh cấp Thứ trưởng Việt Nam-Trung Quốc lần này có ý nghĩa quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa hai bên và sẽ đạt được nhiều kết quả tốt, góp phần vun đắp mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước lên một tầm cao mới…/. 

Theo TTXVN